Film informujący i edukujący - czyli jak segregować odpady w Wałbrzychu i dlaczego warto to robić!

Partner konferencji X Eko Wyzwania prezentował podczas konferencji innowacyjne rozwiązanie jakim jest Bin-e,  inteligentny kosz, który całkowicie wyręcza użytkownika z segregacji śmieci. Urządzenie automatycznie rozpoznaje, sortuje i kompresuje odpady.

Wybór systemu grzewczego to jedna z najważniejszych decyzji związanych z budową domu. Powinna ona zapaść już na etapie projektu budynku, by od razu wdrożyć najbardziej optymalne rozwiązania, które obniżą koszty ogrzewania. Stanowią one największą część wydatków związanych z eksploatacją domu. Z pomocą przychodzą jednak nowoczesne technologie, które pozwalają ograniczyć je niemal do zera. Eksperci marki Vaillant radzą, o czym warto pamiętać podczas projektowania domu, by móc cieszyć się tanim i efektywnym ogrzewaniem.

Projektowanie systemu grzewczego powinniśmy zacząć od sprawdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Choć gmina nie może zakazać stosowania określonego rodzaju paliw do ogrzewania, w dokumencie znajdziemy wytyczne dotyczące budowy, które mogą wpłynąć na wybór systemu grzewczego, np. możliwość przyłączenia domu do sieci gazowej czy kwestie związane z kształtem budynku. 

Formalności i obliczenia

Kolejnym krokiem jest obliczenie mocy, jaką będzie musiała mieć instalacja, by wydajnie ogrzać dom i wodę użytkową. Jej wartość wynika z powierzchni budynku i liczby mieszkańców. Podczas planowania instalacji warto założyć nieco większą wydajność niż wyliczone maksymalne obciążenie. Aby oszacować moc potrzebną do ogrzania i podgrzewania wody użytkowej w nowym (dobrze izolowanym) domu, można skorzystać z poniższego wzoru:

moc ogrzewania w kW (powierzchnia domu w m2 x 50 W/m2 / 1000)
moc podgrzewania wody użytkowej w kW (około 30% powyższej wartości)
moc znamionowa instalacji grzewczej w kW

Moc znamionowa to maksymalna wartość, jaką może osiągnąć instalacja w trakcie ciągłej pracy. Dokładne zapotrzebowanie na ciepło wyznaczy projektant instalacji na podstawie wielu czynników związanych z konstrukcją domu. Obliczenia są potrzebne, by stworzyć projektowaną charakterystykę energetyczną (PCHE) – dokument, który zgodnie z prawem budowlanym należy dołączyć do projektu domu, gdy występujemy o pozwolenie na budowę.

Źródło energii dopasowane do potrzeb właścicieli domu

Znając wartość mocy, jaka będzie potrzebna do ogrzania domu i wody, należy zastanowić się nad wyborem źródła energii. Tę decyzję warto podjąć w oparciu o własne potrzeby, możliwości i przyzwyczajenia oraz wziąć przy tym pod uwagę kilka kwestii, takich jak:

  • koszt urządzenia grzewczego,
  • koszt paliwa,
  • czas potrzebny na obsługę urządzenia

Podczas projektowania systemu grzewczego warto myśleć przyszłościowo – choć część urządzeń łatwo wymienić i np. wymiana kotła z konwencjonalnego na kondensacyjny nie jest skomplikowana, inne zmiany mogą wiązać się z generalnym remontem np. podczas wymiany ogrzewania na podłogowe. Dlatego kluczowe decyzje dobrze podjąć już na etapie tworzenia projektu.

Połączone siły technologii i ekologii

Taką decyzją jest wybór źródła energii i uwzględnienie w projekcie domu warunków, które pozwolą jak najefektywniej wykorzystać dane źródło. Jeśli zdecydujemy się na konwencjonalne źródła energii, warto postawić na najnowsze technologie – bezpieczniejsze dla środowiska i efektywniej pozyskujące ciepło z paliwa jak np. kotły kondensacyjne.

Budowa nowego domu to jednak dobry moment na zainteresowanie się możliwościami, jakie dają odnawialne źródła energii. Mogą one stanowić wsparcie dla tradycyjnych źródeł i razem tworzyć hybrydowy system grzewczy. Najczęściej łączy się w ten sposób kotły grzewcze z pompami ciepła i to pompy stanowią trzon systemu, podczas gdy kotły wspomagają je podczas większych mrozów.

Moc odnawialnych źródeł energii jest jednak znacznie większa – dzięki nim możemy zredukować rachunki za ogrzewanie niemal do zera. Jak to możliwe? Odpowiedzią jest projekt domu z zerowym bilansem energii elektrycznej w skali roku.

Dom bez rachunków za ogrzewanie?

Tego typu dom charakteryzuje się zerowym w skali roku zużyciem energii końcowej (czyli tej, której zużycie jest wskazywane przez licznik). Do sieci energetycznej musi zostać zwrócona taka ilość energii, jaka została zużyta w budynku – wówczas bilans wyniesie zero.

Aby budynek mógł być uznany za dom o zerowym rocznym bilansie energii, należy spełnić kilka warunków. Musi posiadać izolację cieplną spełniającą Warunki Techniczne WT 2017 (warto jednak rozważyć podniesienie standardu do WT 2021, które będą obowiązywać od 2021 r.). Warunki techniczne to przepisy budowlane określane przez rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury. Budynek powinien być też wyposażony w pompę ciepła oraz własne źródło energii, którym zazwyczaj jest instalacja fotowoltaiczna. Dzięki całkowitemu oparciu o energię elektryczną budynek będzie mógł traktować sieć energoelektryczną jako magazyn energii. Będą tam gromadzone nadwyżki energii oddawane stosownie do potrzeb budynku. Zgodnie z prawem obowiązującym od 2016 roku, po roku funkcjonowania instalacji, właściciel budynku może odebrać 80% energii, która została wprowadzona do sieci i nie musi za nią płacić operatorowi. Za korzystanie z sieci jako magazynu operator pobiera „prowizję” – za każdą oddaną 1 KWh będzie to 0,2 KWh, co należy uwzględnić w projekcie instalacji i nieco zwiększyć jej moc.

Jak działa dom o zerowym rocznym bilansie energii?

Firma Vaillant oferuje rozwiązania, które warto zastosować, chcąc stworzyć dom o zerowym rocznym bilansie energii. Za zasilanie systemu ogrzewania i chłodzenia oraz podgrzewanie wody użytkowej może odpowiadać pompa ciepła. Wentylacja budynku może być przeprowadzana przez centralę nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. Energię elektryczną potrzebną do działania tych urządzeń można pozyskać z instalacji fotowoltaicznej lub odebrać z sieci, gdzie zostały zgromadzone wyprodukowane wcześniej nadwyżki. Z tego typu rozwiązaniami najefektywniej będzie współpracowało ogrzewanie podłogowe. 

Czteroosobowa rodzina zużywa przeciętnie 2100 kWh rocznie (według kalkulatora online firmy Tauron). Z kolei do pracy tego typu systemu potrzebnych jest według ok. 2 805 kWh. Uwzględniając „prowizję” operatora sieci, warto zbudować instalację fotowoltaiczną o większej mocy, pokrywającej 120% potrzeb energetycznych – wówczas zostanie uzyskany zerowy bilans energetyczny. Jedyne opłaty związane z energią, jakie ponosi właściciel, to opłaty stałe związane z korzystaniem z sieci (ok. 200 zł/rok).

Dlaczego warto zainwestować w budowę domu o zerowym rocznym bilansie energii? Poza niskimi kosztami eksploatacji budynek cechuje się zerową emisyjnością i brakiem komina, a więc jest przyjazny dla środowiska. Przede wszystkim jednak właściciele zyskują niezależność od cen energii i komfort zapewniony przez efektywne i przyszłościowe technologie.

Więcej rozwiązań firmy Vaillant dla projektujących nowy dom jest dostępnych na www.vaillant.pl

 

 

 

 

 

 

 

Oszczędność i kontrola zużycia energii, niezależność, troska o środowisko – to wszystko możesz zyskać dzięki inwestycji w budowę domu zeroenergetycznego. Aby móc cieszyć się tymi korzyściami, wystarczy np. pozyskiwać prąd w swoim domu z odnawialnych źródeł energii za pomocą ogniw fotowoltaicznych i wykorzystywać go do pracy pompy ciepła. Teraz jest to jeszcze prostsze, ponieważ trwa rządowy program Czyste Powietrze oferujący dofinansowania do wymiany starych urządzeń grzewczych na nowe m.in. na pompę ciepła. Dowiedz się więcej na temat domu zeroenergetycznego.

Dom zeroenergetyczny to projekt, w którym koszty zakupu energii są zerowe (jedyne koszty to opłaty stałe związanie z korzystaniem z sieci). Takie rozwiązanie pozwala na całkowitą niezależność od zasobów energetycznych z zewnątrz. Choć z pozoru budowa takiego domu może wydawać się nieosiągalna, jest to dosyć powszechne i łatwe do realizacji przedsięwzięcie. Wystarczy zamontować urządzenia grzewcze opierające się w 100% na odnawialnych źródłach energii. Korzystanie z tych urządzeń pozwala nie tylko na zredukowanie kosztów energii, ale również na wzrost wartości rynkowej domu, oszczędność kosztów energetycznych w perspektywie długoterminowej oraz troskę o środowisko.

Połączenie pompy ciepła i systemu fotowoltaicznego – rozwiązanie dla domu zeroenergetycznego

Aby osiągnąć zerowy bilans energetyczny, konieczne jest wykorzystanie energii odnawialnej do pozyskiwania prądu. W tym celu warto zamontować instalację fotowoltaiczną. Natomiast za ogrzewanie i chłodzenie domu oraz podgrzewanie wody użytkowej może odpowiadać pompa ciepła – zapewnia ona najwyższą efektywność energetyczną, co przekłada się na najniższe koszty eksploatacyjne (więcej zalet wyboru pompy ciepła znajdziesz w infografice Vaillant). Wentylacją budynku natomiast może się zająć centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła.

Przykładową instalację systemową do stworzenia domu zeroenergetycznego można znaleźć w ofercie Vaillant. Składają się na nią:

  • ogniwa fotowoltaiczne auroPOWER VPV P 295,
  • pompa ciepła powietrze-woda aroTHERM Split z centralą grzewczą uniTOWER do ogrzewania domu i ciepłej wody,
  • wentylacja pomieszczeń mieszkalnych z odzyskiem ciepła recoVAIR.

Dom zeroenergetyczny – jak to wygląda w praktyce?

Aby lepiej zrozumieć działanie domu zeroenergetycznego, warto posłużyć się konkretnym przykładem domu czteroosobowej rodziny, której przeciętne roczne zużycie prądu wynosi 2100 kWh (zużycie sprzętów AGD/RTV, oświetlenia). W ich domu zainstalowano pompę ciepła i system fotowoltaiczny. Z kolei do pracy tego typu systemu potrzeba ok. 2 805 kWh energii. Uwzględniając prowizję operatora sieci, warto zbudować instalację fotowoltaiczną o większej mocy, pokrywającą 120% potrzeb energetycznych – wówczas zostanie uzyskany zerowy bilans energetyczny. Jedyne opłaty związane z energią, jakie ponosi właściciel domu, to opłaty stałe związane z korzystaniem z sieci (ok. 200 zł/rok).

O czym warto pamiętać?

Podczas budowy domu zeroenergetycznego lub modernizacji już zamieszkałego budynku warto zwrócić uwagę na:

  • Warunki naszego klimatu i dysproporcje pomiędzy potrzebami energetycznymi w sezonie grzewczym i letnim. Wskutek tych rozbieżności konieczne jest magazynowanie energii wytworzonej latem i odbieranie jej później w okresie zimowym. Każdą nadwyżkę wyprodukowaną dzięki panelom fotowoltaicznym, a którą oddano do dystrybutora, można później odebrać wg proporcji: za 1 kWh energii oddanej można odebrać 0,8 kWh lub 0,7 kWh bezpłatnej energii od dystrybutora. Energię można pobrać w terminie 365 dni od dnia wytworzenia nadwyżki prądu. Funkcję akumulatora energii przejmuje sieć elektroenergetyczna.
  • Współczynnik efektywności pompy ciepła. Przed wyborem odpowiedniej pompy do domu należy zwrócić uwagę na współczynnik COP (Coefficient of Performance). Świadczy on o wydajności urządzenia, czyli optymalnym wykorzystaniu zasobów pozyskanych z odnawialnych źródeł energii. Pompa ciepła o wysokim COP emituje 50% mniej zanieczyszczeń oraz ogranicza o 30% emisję szkodliwych substancji w porównaniu do innych systemów grzewczych. W połączeniu z rekomendowaną instalacją fotowoltaiczną tworzy zupełnie bezemisyjny system grzewczy.

Dom zeroenergetyczny to rozwiązanie przyszłości, które daje właścicielom niezależność od cen energii oraz wpływ na ochronę środowiska. Obecnie trwa program Czyste Powietrze, w ramach którego można pozyskać dofinansowanie na modernizację domu i wymianę dotychczasowego urządzenia grzewczego. Więcej informacji na temat domu zeroenergetycznego i wykorzystania pompy ciepła znajdziesz w przygotowanej przez specjalistów marki Vaillant infografice ,,Minimum kosztów, maksimum korzyści – czyli zalety domu zeroenergetycznego z pompą ciepła”.

 

 

Taki dzień powinien trwać cały rok, być codziennie! Czy to jest proste, czy to jest wykonalne? I na końcu – czy to ma jakieś znaczenie, jeśli zrezygnuję z foliowych opakowań? Z okazji święta zachęcamy i podpowiadamy.

Cena i tylko cena – tak myśleliśmy o konkurencyjności przez wiele lat. Nie jest łatwo takie myślenie zmienić. Tymczasem etos firm i przedsiębiorstw zyskuje na znaczeniu w wyborach konsumenckich, a etos to m.in. zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu.

Jest już kolejne zestawienie wyników badań, które przedstawiła francuska organizacja konsumencka UFC Que Choisir. To zestawienie popularnych produktów kosmetycznych, które mają w składzie toksyny, alergeny oraz wysokie stężenia konserwantów zaburzających gospodarkę hormonalną. Konsekwencji ich stosowania, nie trudno się domyślać.

Niezależnie od tego jak wiele wysiłku, pieniędzy i czasu poświęcimy kampaniom edukacyjnym, projektom, które mają podnieść efektywność sortowania śmieci przez mieszkanki i mieszkańców naszego kraju, to i tak nie rozwiążemy problemu „góry odpadów”.

Zaledwie 3 na 10 konsumentów czyta etykiety na artykułach spożywczych. Najczęściej sprawdzamy tylko termin przydatności do spożycia, a na pozostałe informacje nie zwracamy uwagi, a szkoda…