W poniedziałek, 13 kwietnia zaczynamy Ekowyzwania, drugą konferencję Ekopraktycznych – najważniejsze informacje, czyli: co, gdzie, kiedy?

Gdzie?

Na II Ekowyzwania spotykamy się na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w budynku Centrum Dydaktyczno-Naukowego przy placu Grunwaldzkim 24a oraz auli Jana Pawła II i holu budynku. Za budynkiem znajdą Państwo parking.

Kiedy?

Spotykamy się 13 kwietnia o godzinie 10.00. Przewidujemy krótką chwilę na rejestrację. W czasie konferencji zaplanowaliśmy przerwę kawową, a na zakończenie lunch.

Co?

Zaczniemy od wystąpień:

 • Ewa Wolak – Poseł na Sejm RP, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych  i Leśnictwa, patron konferencji
 • Małgorzata Skucha – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Janusz Ostapiuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
 • Robert Jagła – Poseł na Sejm, Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego
 • Prof. dr hab. Roman Kołacz, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Wykłady problemowe i case study: 

 • Prezes Grzegorz Skrzypczak – ElektroEko - Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. na temat: Rynek elektrośmieci na rozdrożu, czyli ekowyzwania stojące przed branżą odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w kontekście wdrożenia dyrektywy 93/34/WE.
 • Jerzy Ziaja – Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu – Gospodarka zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w praktyce.
 • Andrzej Sobolak - Prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami Gać- Oława- Jak osiągnąć poziomy odzysku?
 • Aleksandra Brzoza – Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju Usług Komunalnych WPO ALBA S.A. – Rozwój selektywnej zbiórki odpadów - EkoDozorca.
 • Beata Szczepanowska – Pełnomocnik Zarządu Fundusz Regionu Wałbrzyskiego – Prezentacja funduszy pożyczkowych.
 • dr inż. Jan den Boer  - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Doświadczenia zagraniczne: ponowne użycie i recykling ZSEE i odpadów wielkogabarytowych.
 • dr inż. Paweł Szyszkowski - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jako element systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.
 • Michał Kończyło, Dyrektor Zakładu ZGO Gać-Oława - Nowoczesny zakład odzysku surowców wtórnych i energii z odpadów komunalnych.

Na zakończenie zaplanowaliśmy panel dyskusyjny: Gospodarka elektroodpadami wyzwaniem dla samorządów, czy szansa na skuteczne partnerstwa publiczno-prywatne? (wyzwania samorządów, rola przedsiębiorstw i źródła finansowania). Będzie to również okazja na rozmowę i pytania.

 

Do zobaczenia w poniedziałek!