XI Eko Wyzwania

Jak miasta adaptują się do zmian klimatu i wyzwań gospodarki odpadami?

10 marca 2020 r.,  Hotel Terminal we Wrocławiu  ul. Rakietowa 33, godz. 10.00-15.00

Eksperci/ prelegenci modułów tematycznych:

 1. Klimat:

- dr Maciej Zathey Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego

 1. Gospodarka odpadami :

- Maciej Kiełbus partner w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners – ekspert w dziedzinie gospodarki odpadowej;

Andrzeja Sobolak, prezes Stowarzyszenia Biorecykling oraz prezesa Ekosystem Sp. z o.o.

 1. Miasto:

- Paweł Karpiński – przewodniczącym Komisji Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska Rady Miasta Wrocławia;

-  Adam Zawada - Wiceprezydent Miasta Wrocławia; Departament Zrównoważonego Rozwoju;

+ eksperci z ramienia biznesu.

W/w eksperci podczas XI Eko wyzwań będą prezentować wiedzę opartą na analizie sytuacji obecnej, zagrożeniach ale i szansach, zmianach prawnych i wytycznych stawianych Polsce. Zweryfikują działania podjęte przez rząd, samorządy, przedsiębiorców mające na celu radzenie sobie z konsekwencjami kryzysu klimatycznego i zapobieganie dalszym katastrofom klimatycznym.

Zweryfikujemy szanse jakie ma Polska, jakie inwestycje są możliwe i jakie są opłacalne z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia, jakie wsparcie finansowe możemy jeszcze pozyskać ze środków zewnętrznych i na jakie rozwiązania.

Powiemy również o problemach o zasięgu globalnym ale i tym dot. Polski w obrębie gospodarczym, przemysłowym (m.in. energetyka), gospodarki odpadami (m.in. biogazownie, zakłady przetwórstwa), gospodarki wodno-kanalizacyjnej, infrastruktury i budownictwa, rzutujących na bieżący kryzys klimatyczny.

Przedstawimy wzorce w postaci zastosowanych rozwiązań i zrealizowanych inwestycji  o charakterze ekologicznym (budownictwo, jakość powietrza, ale także zieleń miejską, architektura, transport: autobusy, samochody, rowery, kolej aglomeracyjna, ekologiczne gospodarstwa), które funkcjonują (w gminach miejskich i wiejskich) na świecie i przynoszą pożądane efekty.

Lista prelegentów, panelistów jest w trakcie powstawania.

Eko Wzywania to około 200 uczestników, wśród nich właściciele firm, zarządzający przedsiębiorstwami, samorządowcy, przedstawiciele nauki i NGO’s oraz politycy – wszystkich łączy mianownikszerokorozumiana ekologia.

 

Każdy moduł tematyczny będzie obejmował :

- główną prelekcję eksperta do 30 min.;

- prezentację Partnera (Pakiet Złoty), stanowiącą swoiste uzupełnienie tematyki modułu (przykłady proponowanych rozwiązań) - do 10 min.;

- panel dyskusyjny do 45 min.  z udziałem ekspertów, gości specjalnych i przedstawicieli partnerów (pakiet złoty i srebrny) stanowiącym burzę mózgów i mającym na celu wskazanie negatywnych skutków nie podjętych do tej pory działań lub działań wciąż nie adekwatnych do zagrożeń, wyciągniecie wniosków, wskazanie rozwiązań i możliwości ich wdrażania przy jednoczesnej współpracy samorząd, biznes.

 

Każdy uczestnik konferencji otrzyma listę osobistości i gości oraz zgłoszonych uczestników konferencji (imię, nazwisko, firma/instytucja).

Zapewniamy przywitanie kawą, herbatą, napojami oraz ekologiczny lunch w połowie konferencji.

Pakiety partnerstwa:


PAKIET ZŁOTY   -   9 000,00 netto

 1. Tytuł Głównego Partnera Konferencji wraz z promocją partnerstwa na stronie internetowej Ekopraktyczni.pl oraz Konferencja Eko wyzwania
 2. Zamieszczenie logotypu Partnera na materiałach konferencyjnych: zaproszenia, program, zapowiedzi wydarzenia oraz w relacjach po konferencyjnych w mediach współpracujących i wspierających.
 3. Uwzględnienie wystąpienia tematycznego Partnera w programie konferencji (temat prezentacji oraz wskazanie prelegenta).
 4. Wystąpienie tematyczne do 10 min. podczas konferencji z prezentacją zgodnie z tematem konferencji i ustaleniami z organizatorem w ramach stadium przypadku i proponowanych rozwiązań .
 5. Udział w panelu dyskusyjnym przedstawiciela jako eksperta z branży – w ramach modułu dot. branży partnera.
 6. Wypowiedź Partnera wpleciona w relacje filmowe po konferencyjne wraz ze stopką przedstawiającą przedstawiciela firmy partnerskiej (100-tka).
 7. Wystawienie:
  • ścianek,
  • roll-upów,
  • stoisk .
 8. Wyemitowanie filmu reklamowo- informacyjnego Partnera w trakcie przerwy na ekranie głównym.
 9. Emisja na ekranie pobocznym (w pętli) przez cały czas trwania konferencji materiału filmowego, slajdowego będącego reklamą partnera i jego działalności.
 10. Kolportaż materiałów promocyjnych, katalogów przez przedstawicieli Partnera lub przez obsługę organizatora przy recepcji (do ustalenia indywidualnego).
 11. Baner reklamowy na stronie na Ekopraktyczni.pl z linkiem aktywnym do strony Partnera;
 12. Kampania medialna na łamach www.ekopraktyczni.pl: artykuły promocyjne.
 13. Kampania na fanepage’u Ekopraktyczni: 5 postów reklamowych z przekierowaniem do Partnera (materiał przesłany przez Partnera)
 14. Możliwość pozyskiwania kontaktów od partnerów, słuchaczy, uczestników konferencji podczas przerwy lunchowej w formie networkingu i czasu przeznaczonego na rozmowy kuluarowe po zakończeniu konferencji.
 15. Wsparcie Partnera przez Organizatora w nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z potencjalnym partnerem/klientem
 16. Relacje zdjęciowe i filmowe dla partnera do wykorzystania we własnych kampaniach marketingowych.
 17. Zamieszczenie na Ekopraktyczni.pl (strona i FB, Instagram, YouTube) materiałów filmowych z konferencji oraz artykułu relacjonującego z logotypami partnerów.
 18. Materiał filmowy (promocyjny) partnera za jego zgodą będzie udostępniony na kanale YouTube (Hornet) i wykorzystany do promocji partnera w ramach osobnych postów reklamowych.

 

PAKIET SREBRNY   -   5000,00 netto

 1. Tytuł Partnera Merytorycznego Konferencji wraz z promocją partnerstwa na stronie internetowej Ekopraktyczni.pl oraz Konferencja Eko wyzwania.
 2. Zamieszczenie mniejszego logotypu Partnera na materiałach konferencyjnych: zaproszenia, program, zapowiedzi wydarzenia oraz w relacjach po konferencyjnych w mediach współpracujących i wspierających.
 3. Udział w panelu dyskusyjnym przedstawiciela jako eksperta z branży – w ramach modułu dot. branży partnera.
 4. Wypowiedź Partnera wpleciona w relacje filmowe po konferencyjne wraz ze stopką przedstawiającą przedstawiciela firmy partnerskiej (100-tka).
 5. Wystawienie:
  • ścianek,
  • roll-upów,
  • stoisk .
 6. Kolportaż materiałów promocyjnych, katalogów przez przedstawicieli Partnera lub przez obsługę organizatora przy recepcji (do ustalenia indywidualnego).
 7. Wyemitowanie filmu reklamowo- informacyjnego Partnera w trakcie przerwy na ekranie głównym.
 8. Emisja na ekranie pobocznym (w pętli) przez cały czas trwania konferencji materiału filmowego, slajdowego będącego reklamą partnera i jego działalności.
 9. Kampania na fanepage’u Ekopraktyczni: 3 posty reklamowe z przekierowaniem do Partnera (materiał przesłany przez Partnera).
 10. Możliwość pozyskiwania kontaktów od partnerów, słuchaczy, uczestników konferencji podczas przerwy lunchowej w formie networkingu i czasu przeznaczonego na rozmowy kuluarowe po zakończeniu konferencji.
 11. Relacje zdjęciowe i filmowe dla partnera do wykorzystania we własnych kampaniach marketingowych.
 12. Zamieszczenie na Ekopraktyczni.pl (strona i FB, Instagram, YouTube) materiałów filmowych z konferencji oraz artykułu relacjonującego z logotypami partnerów.
 13. Materiał filmowy (promocyjny) partnera za jego zgodą będzie udostępniony na kanale YouTube (Hornet) i wykorzystany do promocji partnera w ramach osobnych postów reklamowych.

 

PAKIET BRĄZOWY   -   3000,00 netto

 1. Tytuł Partnera Wspierającego Konferencji wraz z promocją partnerstwa na stronie internetowej Ekopraktyczni.pl oraz Konferencja Eko wyzwania (małe logo).
 2. Zamieszczenie małego logotypu Partnera na materiałach konferencyjnych: zaproszenia, program, zapowiedzi wydarzenia oraz w relacjach po konferencyjnych na stronie internetowej Ekopraktyczni.pl i fanepage’ach.
 3. Wystawienie:
  • ścianek,
  • roll-upów,
  • stoisk .
 4. Kolportaż materiałów promocyjnych, katalogów przez przedstawicieli Partnera lub przez obsługę organizatora przy recepcji (do ustalenia indywidualnego).
 5. Możliwość pozyskiwania kontaktów od partnerów, słuchaczy, uczestników konferencji podczas przerwy lunchowej w formie networkingu i czasu przeznaczonego na rozmowy kuluarowe po zakończeniu konferencji.
 6. Relacje zdjęciowe i filmowe dla partnera do wykorzystania we własnych kampaniach marketingowych.
 7. Emisja na ekranie pobocznym (w pętli) przez cały czas trwania konferencji materiału filmowego, slajdowego będącego reklamą partnera i jego działalności.
 8. Zamieszczenie na Ekopraktyczni.pl (strona i FB, Instagram, YouTube) materiałów filmowych z konferencji oraz artykułu relacjonującego z logotypami partnerów.

Zapraszamy do kontaktu:

Aldona Ziółkowska-Bielewicz
Prezeska HORNET4 Sp. z o. o.
Ekopraktyczni.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
502 309 321