top of page

2015 ROK POD ZNAKIEM OZE?


Ostatni tydzień przyniósł dwie ważne wiadomości dla zwolenników  ekologicznych źródeł energii. Po pierwsze, widomo, że w projekcie ustawy o odnawialnych źródeł energii pojawi się zapis o 100 procentowej wartości ceny energii dla prosumentów. Po drugie, program dofinansowania dla mikroinstalacji OZE z NFOŚiGW wejdzie na ścieżkę bankową.

Szumne zapowiedzi rządu w połowie 2014 roku dawały cień szansy, że odnawialne źródła energii doczekają się nowej ustawy, która zachęci do produkcji zielonej energii. Koniec wakacji miał przynieść wyczekiwane rozwiązania prawne, a skończyło się jedynie na oburzeniu wokół proponowanych zapisów. Kolejne zmiany w ustawie o OZE zmierzały w kierunku wspierania dużych inwestycji energetycznych, a nie pojedynczych gospodarstw domowych.

Zachętą do inwestowania w małe i mikroinstlacje OZE miał być program „Prosument” Narodowego Funduszu Ochrono Środowiska i Gospodarki Wodnej. W lutym 2014 roku mogliśmy usłyszeć, że bez wątpienia „Prosument” zapełni lukę po programie dofinansowań do kolektorów słonecznych i za chwilę rozpocznie się nabór wniosków. Rzecz w tym, że z trzech form finansowania w „Prosumencie”, ta najłatwiej dostępna czeka na kolejny rok.

Co ma przynieść 2015 rok? Możemy oczekiwać, że pozytywne działania będą kontynuowane. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie jest szóstym, który dołączył do programu „Prosument”. – Jesteśmy ciekawi, jak program będzie się rozwijać, dlatego też w pierwszej kolejności staramy się skupić na grupie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych i na razie nie planujemy obsługi osób fizycznych – powiedział Prezes tuż przed podpisaniem umowy na 7 mln zł.

Warunki udzielania dofinansowania przez WFOŚiGW beneficjentom określają poszczególne fundusze, z uwzględnieniem zasad programu oraz przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej. Ścieżka wojewódzka to, poza pośrednictwem samorządów, jedna z dwóch obecnie dostępnych opcji, w ramach których beneficjenci programu mogą ubiegać się o dofinansowanie z Prosumenta.

Nadal mogą w roli beneficjenta występować w „Prosumencie” samorządy, tak jak na przykład w czerwcu zrobił to Milicz. Nieco dziwi stosunkowo małe zainteresowanie tym programem przedstawicieli JST jeszcze przed wyborami samorządowymi, które już mamy za sobą. Zaskakuje dlatego, że dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji: energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku) dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji oraz niskooprocentowanej 15-letniej pożyczki osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym.

Trzecia droga, poprzez współpracujące z NFOŚiGW banki, zostanie uruchomiona na początku 2015 roku, zgodnie z podpisaną 24 listopada ustawą o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, nowelizującą również Prawo ochrony środowiska. Na tę formę, najbardziej dostępną dla każdego Kowalskiego, czekają przyszli prosumenci najbardziej i najdłużej zarazem.

Dla tych, którzy zdecydują się na OZE pod swoją strzechą jest jeszcze dodatkowa zachęta. Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o OZE przyjęła poprawkę, na której zyskają prosumenci. Otrzymają oni 100 procent rynkowej ceny. Mały trójpak wprowadził zapis o stawce 80 procent i wszystko wskazywało, że ustawa o odnawialnych źródłach energii utrzyma ten stan, jednak stanie się inaczej. Głównym argumentem forsowanym przez wiele organizacji było naruszenie zasady równości i niekonstytucyjności. Zgodnie z propozycją prezydium, osoby wytwarzające prąd na własne potrzeby, sprzedające jego nadwyżkę do sieci uzyskają pełną wartość ceny rynkowej. Czekamy na nadchodzący rok licząc, że zapowiedzi znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistości.

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Kommentare


bottom of page