top of page

APEL DO OGÓLNOPOLSKICH MEDIÓW – DOŁĄCZAMY SIĘ!


Zainteresowani wiedzą, ale jak dotrzeć z informacją do tych, którzy nawet jej nie szukają? Taką rolę pełnią massmedia, na przykład ogólnopolskie telewizje. Ekopraktyczni.pl przyłączają się do apelu obywatelskiego, ponieważ również obserwujemy, że sprawa globalnego ocieplenia klimatu i jego konsekwencji jest za rzadko poruszana w środkach masowego przekazu.

Jaka jest treść apelu i czego on dotyczy?

Żyjemy w przełomowym momencie dziejów ludzkości, a nawet dziejów Ziemi. W epoce antropocenu, w której to nasze, ludzkie decyzje wpływają na funkcjonowanie całych ekosystemów, powodują wymieranie kolejnych gatunków, a nawet – ze względu na globalne ocieplenie – zagrażają przetrwaniu cywilizacji i ludzi.

Raport Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu (IPCC), opublikowany 8 października br. jasno wskazuje, że jedynym sposobem na zatrzymanie nieodwracalnych zmian jest drastyczna redukcja emisji CO2 do atmosfery i że mamy na to jedynie kilkanaście lat. Według ekspertów, aby nie przekroczyć progu bezpieczeństwa 1,5ºC, już w 2030 roku globalna emisja CO2 musiałaby spaść o około 45 procent w porównaniu do emisji z 2010 roku. W 2050 roku powinien zostać osiągnięty poziom wyzerowania naszych emisji. Wymagać to będzie głębokiej transformacji naszej gospodarki, ekonomii i życia społecznego.

Tymczasem wiedza o globalnym ociepleniu i jego skutkach oraz o metodach ograniczania emisji CO2 jest zdecydowanie za mało obecna w mediach. Wręcz przeciwnie, mimo powagi sytuacji, obserwujemy bardzo niepokojące ignorowanie i bagatelizowanie tematu globalnego ocieplenia czy wręcz nadal pojawiające się w mediach negowanie problemu (denializm).

Dlatego apelujemy o rzetelną i odpowiednią do wagi sytuacji politykę informacyjną i powszechną edukację o problemie zmian klimatu. W szczególności domagamy się:

  • obszernego i oddającego międzynarodowe znaczenie relacjonowania szczytu klimatycznego ONZ “COP24” w Katowicach. Szczyt odbędzie się w dniach 3 - 14 grudnia, a jego znaczenie dla przeciwdziałania globalnemu ociepleniu jest kluczowe. Chcemy pełnych, rzetelnych relacji z tego wydarzenia.

  • Apelujemy o przekazywanie w programach informacyjnych wiadomości o wydarzeniach związanych z globalnym ociepleniem, np. o katastrofach naturalnych, z odpowiednim komentarzem eksperckim.

  • Chcemy zapraszania do programów publicystycznych prawdziwych ekspertów, zamiast udzielania czasu antenowego denialistom klimatycznym, czyli osobom kwestionującym ustalenia naukowe w kwestii globalnego ocieplenia. Za wzór może służyć decyzja BBC, które we wrześniu br. podjęło taką decyzję, by zapobiegać wprowadzaniu w błąd widzów.

  • Domagamy się wprowadzenia związanej z globalnym ociepleniem edukacji ekologicznej do prognoz pogody. Za niewłaściwe uważamy opowiadanie o anomaliach klimatycznych takich jak kolejne rekordowe upały czy susze, bez wzmianki o tym, że zjawiska te są związane z globalnym ociepleniem i będą się nasilać, jeśli nie ograniczymy naszych emisji CO2. Jesteśmy przekonani, że media odgrywają i będą odgrywać bardzo istotną rolę w przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Nie da się przecenić wpływu mediów głównego nurtu na kształtowanie świadomości ekologicznej. Wierzymy, że staniecie Państwo na wysokości zadania i poprzez rzetelne i odpowiedzialne informowanie, będziecie wspierać proces transformacji i przeciwdziałania globalnemu ociepleniu.

Treść petycji oraz możliwość poparcia jej – do czego gorąco zachęcamy – znajduje się na stronie:

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page