top of page

BĘDĄ BANKRUCTWA - ALARMUJĄ FIRMY ŚMIECIOWE


Polska Izba Gospodarki Odpadami zrzeszająca głównie spółki prywatne, posiadające ok 60% udział w rynku odbierania i zagospodarowania odpadów, zgłosiła zdecydowany sprzeciw wobec propozycji zlikwidowania w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkowych przetargów na odbieranie odpadów oraz przetargów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów.

Branża śmieciowa obawia się fali bankructw po wejściu w życie przepisów o nieobowiązkowych przetargach na odbiór odpadów, w szczególności dotknie to małych, lokalnych przedsiębiorców, w tym także takich, które zostały w minionych latach sprywatyzowane przez samorządy.

Rozwiązanie umożliwiające gminom zlecanie bez przetargu (w trybie in house) zadań związanych z odbiorem śmieci ma się znaleźć w rządowym projekcie nowelizacji ustawy. Rządowy projekt ma być gotowy w listopadzie tego roku

Zdaniem PIGO wprowadzenie takich przepisów „złamie kompromis społeczny między stroną rządową, samorządową i przedsiębiorcami wypracowany w trakcie prac legislacyjnych, w 2010 r., nad projektem ustawy nowelizującej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przedstawiciele branży odpadowej ostrzegają, że zniesienie obowiązkowych przetargów narazi państwo na odszkodowania z tytułu pozbawienia przedsiębiorców praw słusznie nabytych, w tym także na roszczenia inwestorów zagranicznych, których inwestycje chronione są dodatkowo umowami międzynarodowymi.

Brak przetargów, zdaniem PIGO, doprowadzi też do monopolu spółek gminnych na odbieranie i zagospodarowanie odpadów, co w konsekwencji spowoduje wzrost opłat za śmieci dla mieszkańców.

Zdaniem prezesa PIGO Dariusza Matlaka „uczciwa i równoprawna konkurencja spółek prywatnych i komunalnych, w oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych, będzie najlepiej służyła stałemu doskonaleniu usług dla mieszkańców, koniecznym inwestycjom w nowoczesne instalacje do przetwarzania odpadów, wprowadzaniu innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów oraz zachowaniu stabilnego i społecznie akceptowalnego poziomu opłat dla mieszkańców za odbieranie i zagospodarowanie odpadów”.

Według niego procedury przetargowe powinny być udoskonalone, w szczególności w zakresie stosowania innych niż cena kryteriów oceny ofert w zamówieniach publicznych.

(PAP), GAM

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commenti


bottom of page