top of page

BIORNIK MIETKOWSKI – Z MYŚLĄ O PTAKACH


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu w latach 2016-2023 zadba o przywracanie i ochronę warunków dla ptaków na Zbiorniku Mietkowskim.

Zbiornik Mietkowski to obszar Natura 2000 położony w dolinie Bystrzycy, który obejmuje niemal całą powierzchnię zasilanego przez wody Bystrzycy Zbiornika Mietkowskiego oraz tereny przyległe do niego od strony południowej i północno-zachodniej. Teren ten został uznany za ostoję gatunków wodno-błotnych o randze międzynarodowej i figuruje na liście obiektów zasługujących na objęcie konwencją Ramsarską.

Projekt „Przywracanie i ochrona warunków siedliskowych dla gatunków lęgowych ptaków w obszarze Natura 2000 Zbiornik Mietkowski PLB020004” finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Działania mają na celu zwiększenie powierzchni żerowisk, a także stworzenie bezpiecznych miejsc odpoczynku i noclegu dla gatunków ptaków stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Zbiornik Mietkowski PLB020004, tj. kulika wielkiego Numenius arquata, mewy czarnogłowej Larus melanocephalus, rybitwy rzecznej Sterna hirundo i rybitwy białoczelnej Sternula albifrons.

W pierwszym roku realizacji projektu zaplanowano przeprowadzenie wycinki drzew i krzewów łącznie z powierzchni 14 ha. Z uwagi na okres lęgowy ptaków prace wycinkowe prowadzone będą w okresie od października do grudnia 2016 r. Rozmieszczone zostaną także tablice edukacyjne oraz wykonane zostaną pierwsze kontrole wysp w celu eliminacji drapieżników mogących zagrozić kolonii lęgowej ptaków. Pozostałe zadania zostały rozłożone na kolejne lata realizacji projektu – nie bez znaczenia jest fakt, że mogą być realizowane jedynie poza sezonem lęgowym ptaków, poza tym część prac będzie wykonywana na wyspach, gdzie tylko na jedną z nich, w okresie późno-jesiennym można dostać się drogą lądową.

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page