top of page

CZYSTY MILICZ - WSPÓLNA SPRAWA


Urząd Miejski w Miliczu przypomina, że zbliża się termin płatności za odpady za pierwszy kwartał 2015 r. Płatności za miesiące styczeń, luty i marzec należy dokonać do dnia 15 lutego 2015 r.  Rozpoczęto wysyłać upomnienia do osób, które nie dokonały płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi za poprzednie okresy.

Płatności należy dokonać na przydzielone przez gminę indywidualne numery rachunków bankowych (odrębne dla każdej nieruchomości), otrzymane po złożeniu pierwszej deklaracji. Konto ogólne gminy nie służy do dokonywania płatności za śmieci.

Zachęcamy, aby osoby, które nie dopełniły jeszcze tego obowiązku, aby dokonały wpłaty przed sporządzeniem upomnienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wystosowanie upomnienia do zobowiązanego wiąże się z koniecznością poniesienia przez niego kosztów upomnienia w wysokości 11,60 zł;

Milicki magistrat przypomina także o obowiązku składania deklaracji. Właściciel nieruchomości (a także współwłaściciel, użytkownik wieczysty, najemca, dzierżawca, itp.) zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miejskiego w Miliczu.  W przypadku spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych, liczących powyżej 7 lokali, obowiązki te powinien wypełnić zarząd lub zarządca nieruchomości, a nie poszczególni właściciele lokali. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 713804337.

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page