top of page

DEKO, CZYLI SŁÓW KILKA O ŹRÓDŁACH


Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej (DKEO), to grupa 40 współpracujących firm, organizacji oraz jednostek edukacyjnych i badawczo-rozwojowych, w których łączna wielkość obrotów rocznie to około 500 mln zł. Firmy zrzeszone w DEKO zatrudniają łącznie 2 tys. osób , a to ogromny potencjał.

Członkowie klastra reprezentują różne branże, m.in. przedsiębiorstwa ciepłownicze, które prowadzą działania związane z OZE, ochroną środowiska naturalnego i racjonalną gospodarką energetyczną, firmy zajmujące się produkcją, instalacją i dostarczaniem urządzeń związanych z OZE, a także banki, fundusze i inne instytucje finansujące przedsięwzięcia związane z OZE, ochroną środowiska naturalnego i racjonalną gospodarką energetyczną.

DEKO tworzą też samorządy  oraz ośrodki badawczo rozwojowe, jednostki edukacyjne, szkoły średnie i wyższe, firmy szkoleniowe specjalizujące się w edukacji ekologicznej, fundacje, stowarzyszenia, izby i inne jednostki non-profit, które wspierają rozwój OZE, ochronę środowiska naturalnego i racjonalną gospodarkę energetyczną.

Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej (DKEO) został założony 3 marca 2008 roku w Świdnicy. Od tamtej pory prężnie działa w dziedzinie energii odnawialnej i ochrony środowiska. - Głównym celem Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej jest koordynacja działań zmierzających do badania, wdrażania i instalowania odnawialnych źródeł energii oraz propagowania idei poszanowania energii przez różne instytucje, przedsiębiorstwa i organizacje działające na terenie Dolnego Śląska - mówi Ryszard Sobański, prezes DEKO.

Jakie korzyści przynosi stowarzyszenie członkom klastra? Daje możliwość udziału w prężnych i dobrze skoordynowanych inicjatywach DEKO. Wiąże się też z uzyskaniem wielu korzyści materialnych i niematerialnych, które stają się źródłem przewagi rynkowej dla jego członków. Znaczący potencjał firm i instytucji, ich zróżnicowanie oraz skupienie na podobnych celach pozwala na wspólne działanie w wielu dziedzinach życia gospodarczego.

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page