top of page

DOBRE RADY, JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY


Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Boguszowie-Gorcach został wprowadzony 1 lipca 2013r. Mimo ponadrocznego okresu obowiązywania nowych zasad gospodarowania odpadami, nadal częste są sytuacje, kiedy to odpady wyrzucane są do pojemników na nie nieprzeznaczonych. Dlatego przypominamy kilka najważniejszych zasad, które będą pomocne w prowadzeniu prawidłowej segregacji odpadów.

Odpady surowcowe tzw. "suche":

 • wyrzucamy do pojemników w kolorze żółtym,

 • przykłady: plastik, papier, karton, opakowania wielomateriałowe, folia z tworzyw sztucznych,

 • odpady powinny być czyste, puste, zgniecione z odkręconymi nakrętkami, dzięki czemu w pojemnikach zgromadzimy więcej odpadów o lepszej jakości, które kierowane są do instalacji, a następnie przekazywane do recyklingu.

Odpady zmieszane tzw. "mokre":

 • wyrzucamy do pojemników w kolorze niebieskim,

 • przykłady: odpady kuchenne, popiół, puszki, opakowania z metali, odzież, odpady higieniczne, odpady gumowe oraz zabrudzona (!) folia z tworzyw sztucznych.

Odpady szklane (mieszane szkło bezbarwne i szkło kolorowe):

 • wyrzucamy do pojemników w kolorze białym lub zielonym,

 • przykłady: butelki, słoiki,

 • odpady powinny byc czyste, puste, bez metalowych lub plastikowych nakrętek oraz bez papierowych etykiet.

UWAGA: w trosce o bezpieczeństwo dla zdrowia i życia pracowników odbierających odpady, NIEDOPUSZCZALNE JEST WYRZUCANIE zużytych strzykawek, igieł, opatrunków, kroplówek zarówno do pojemników żółtych na odpady "suche", jak i do pojemników niebieskich na odpady "mokre".

PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych):

 • znajduje się przy ul. Brzozowej 1 w Boguszowie-Gorcach, tel. (74) 84 49 322,

 • odpady można oddać bezpłatnie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-19.00 oraz w soboty w godzinach 9.00-13.00,

 • przykłady: odpady zielone, drobne odpady rozbiórkowo-remontowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, opakowania po substancjach niebezpiecznych (farbach, rozpuszczalnikach, olejach samochodowych, środkach owado- i chwastobójczych, tapety, kalki, zatłuszczony papier).

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page