top of page

GŁĘBOKI ODDECH PRZED ZIMĄ


Jednym z wniosków z III EKO Wyzwań jest potrzeba przyspieszenia zmian i temu ma służyć między innymi PGN.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pisze o naszej konferencji poświęconej jakości powietrza na Dolnym Śląsku, ale też relacjonuje ostatnie spotkanie związane z tym samym tematem, bo o założeniach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Obok Aleksandra Marka Skorupy, prezesa zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu w spotkaniu wzięli: Lech Filipiak, dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji oraz Andrzej Wąsik, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa, odpowiedzialni za opracowanie omawianego dokumentu. Dzięki obecności eksperta z NFOŚiGW – Pani Małgorzaty Kijowskiej – możliwa była dogłębna weryfikacja powstałego opracowania, które jest kluczowym elementem PGN dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Spotkanie jest także wynikiem przystąpienia WFOŚiGW we Wrocławiu do realizacji projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców, w zakresie efektywności energetycznej i OZE” zainicjowanego przez NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Podstawowym celem systemu doradztwa jest wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno - energetycznego UE 20/20/20. W związku z realizacją projektu, WFOŚiGW we Wrocławiu powołał Zespół Doradców Energetycznych, który będzie pracował nad zwiększeniem świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Gminy będą mogły także liczyć na wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE jak również na pomoc w przygotowaniu PGN. Doradztwo realizowane będzie poprzez spotkania informacyjne, porady telefoniczne, zapytania mailowe, konsultacje, doradztwo indywidualne, szkolenia, konferencje lub webinary.

Sezon grzewczy już rozpoczęty, dlatego temat powietrza staje się szczególnie aktualny. To, co trafia do naszych pieców, zazwyczaj jest bardzo szkodliwe dla nas samych. Wracając jeszcze do naszej konferencji, echo EKO Wyzwań zabrzmiało także na TVP Wrocław. – Musimy myśleć o transporcie publicznym, o przemyśle i o tym, co jest najbliżej mieszkańców, czyli systemie grzewczym. Prezydent podpisał „ustawę antysmogową” – samorządy będą mogły określać jakość instalacji grzewczych, jak również uchwalać rodzaj paliwa, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy – wyjaśniała poseł Ewa Wolak z PO.

2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page