top of page

JERZY ZIAJA - PREZES OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ RECYKLINGU

Zaktualizowano: 30 lip 2020


Zadaniem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu jest podejmowanie działań ukierunkowanych na stworzenie podstaw prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych dla funkcjonowania w Polsce efektywnego systemu odzysku i recyklingu odpadów.

-  Chcemy przyczynić się do zwiększenia opłacalności działalności gospodarczej polegającej na zbiórce, odzysku i recyklingu odpadów - w tym odpadów komunalnych. Postępowania z odpadami zgodnie z hierarchią określoną w dyrektywach wymaga innego sposobu finansowania niż obecnie stosowany, powinien się on opierać na rozszerzonej odpowiedzialności przemysłu, czyli zasadzie zanieczyszczający płaci - mówi Jerzy Ziaja.

Nowe przepisy Unii kładą olbrzymi nacisk na recykling odpadów, wyrażone jest to w stanowisku Komisji Europejskiej z grudnia 2005 dokumencie zwanym "Społeczność Europy, społeczeństwem recyklingu". Zgodnie z nim oraz Dyrektywą 98/2008 o odpadach, każdy kraj członkowski ma minimalizować ilości składowanych odpadów, poddając je przede wszystkim recyklingowi.

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Kommentare


bottom of page