top of page

KAWKA NA LEKKI ODDECH WE WROCŁAWIU


Wymiana ogrzewania z węglowego na proekologiczne to konieczny warunek poprawy jakości powietrza. We Wrocławiu uruchomiono dotacje na ten cel. Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia ogłosił nabór wniosków o udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Wrocław na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne, realizowane na zasadach określonych w Uchwale Nr LVIII/1486/14 Rady Miejskiej Wrocławia z 22 maja 2014r. W roku 2016 w budżecie Miasta Wrocławia na realizację ww. zadania przeznaczono: · 5 570 295 zł w ramach programu likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia (KAWKA I), · 7 033 902 zł w ramach programu likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia- część II (KAWKA II). Ostateczne rozliczenie środków przeznaczonych na realizację programu musi nastąpić: · KAWKA I – do dnia 28.10.2016 r., · KAWKA II – do dnia 21.10.2016 r. Dotacja celowa może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska obejmujących: · trwałą likwidację, w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach pomocniczych i przynależnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym, systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i jego zamianę na: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej; ogrzewanie gazowe; ogrzewanie elektryczne; odnawialne źródło energii, przy czym zastosowane rozwiązanie musi technicznie uniemożliwić spalanie paliw węglowych lub innych nieprzeznaczonych do ogrzewania substancji; · podłączenie ciepłej wody użytkowej związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego, o której mowa w pkt.1; · instalację kolektorów słonecznych przeznaczonych do wytwarzania ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego, o której mowa w pkt.1; · termomodernizację w przypadku lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń pomocniczych i przynależnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, zgodnie z zakresem wynikającym z audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwie węglowym, o której mowa w pkt. 1. Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym, położonych w granicach administracyjnych Wrocławia.
3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page