top of page

KLASTER EDUKACYJNY – PRZYSZŁOŚĆ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO


Nagrody Ministerstwa Gospodarki dla szkół zawodowych, uczelni wyższych, uczniów i przedsiębiorców, powołanie klastra edukacyjnego oraz owocna debata o przyszłości szkolnictwa zawodowego – to główne punkty konferencji, która odbyła się w Bolesławcu.

Gośćmi spotkania zorganizowanego przez trzy specjalne strefy ekonomiczne – Wałbrzyską, Legnicką i Kamiennogórską były m.in. Joanna Kluzik-Rostkowska – Minister Edukacji Narodowej, Ilona Antoniszyn-Klik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Dostosowanie kształcenia do potrzeb przedsiębiorców to zadanie, które wspierają i rozwijają na swoim terenie specjalne strefy ekonomiczne. W poniedziałek, 9 lutego br. z szefami resortów gospodarki oraz edukacji narodowej spotkali się przedstawiciele SSE z terenu Dolnego Śląska, uczelni wyższych i szkół zawodowych oraz przedsiębiorcy.  Okazją do spotkania było powołanie Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU” oraz wręczenie specjalnych wyróżnień Ministerstwa Gospodarki dla dolnośląskich przedsiębiorców i szkół, które w szczególny sposób promują i realizują projekt szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb pracodawców.

- W nowej perspektywie finansowej UE są specjalnie dedykowane środki na tworzenie miejsc pracy i rozwój szkolnictwa zawodowego. Chciałabym, aby szkoły ukierunkowały się na te zawody, w których potrzeba specjalistów. Zysk będzie nieoceniony. Uczniowie zyskają miejsca pracy, a przedsiębiorcy dobrych pracowników – mówiła w trakcie dzisiejszej konferencji Joanna Kluzik-Rostkowska – Minister Edukacji Narodowej.

Do tej pory większość młodych ludzi wybierało po gimnazjum licea ogólnokształcące. Odsetek ten stanowił 51%. 34% uczniów trafiało do techników, a 15% do szkół zawodowych. Rok 2014/2015 został ogłoszony Rokiem Szkoły Zawodowców i już można mówić o pierwszych sukcesach promocji szkolnictwa zawodowego.  W tym roku 45% uczniów wybrało licea, 37% technika, a 17% szkoły zawodowe.

Ilona Antoniszyn-Klik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki podkreślała w trakcie spotkania, że zmiana systemu kształcenia zawodowego wymaga czasu. - Każda klasa patronacka, nowy kierunek studiów, współpraca na linii szkoła-firma owocująca stażami to krok milowy pozwalający na stworzenie młodym ludziom atrakcyjnych miejsc pracy i nabycie przez nich kompetencji niezbędnych do świadomego wejścia na rynek pracy – mówiła Ilona Antoniszyn-Klik.

Wyróżnienia wręczyły trzy specjalne strefy ekonomiczne: Legnicka, Wałbrzyska i Kamiennogórska.

Więcej informacji na stronie: www.umwd.dolnyslask.pl

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Opmerkingen


bottom of page