top of page

KOŃCOWE PRACE NA ŚCIEŻCE EDUKACYJNEJ DO STAWÓW GADZINOWYCH


Trwają prace przy budowie Ścieżki edukacyjnej – Nowy Zamek, droga w kierunku stawów Gadzinowych, która będzie jedną z najpiękniejszych tras pieszo-rowerowych w Dolinie Baryczy.

Stan prac jest zaawansowany – obecnie utwardzana jest warstwa kruszywa, na którą jutro wysypywana będzie kolejna, drobniejsza frakcja kruszywa. Formowane są też pobocza, gdyż droga została podniesiona, aby umożliwić prawidłowy odpływ wody podczas opadów. Przypomnijmy, że na budowę ścieżki edukacyjnej Gmina Milicz pozyskała dofinansowanie na 80% kosztów kwalifikowanych operacji w ramach Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich, działanie „Odnowa i rozwój wsi”, gdyż – jak uznała Rada LGR „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” – inwestycja stanowi realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.

W ramach realizacji zadania w jednym z najpiękniejszych miejsc gminy Milicz i Doliny Baryczy powstanie nie tylko ścieżka edukacyjna, ale też trasa pieszo-rowerowa wysypana tłuczniem o szerokości 3 m i długości 2150 m z mijankami oraz ławkami, tablicami informacyjnymi i stojakami na rowery w miejscach postojowych, na granicy działek istniejącej drogi gruntowej. Naprawiona nawierzchnia drogi gruntowej, oprócz służenia turystom, ułatwi dojazd do stawów pracownikom obsługującego je gospodarstwa rybackiego – Stawów Milickich S.A. (operacja zakłada współpracę międzysektorową).

Warto podkreślić, że mieszkańców Sołectwa Nowy Zamek w ramach ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego złożyli wniosek na realizacje zadania „Ciąg pieszo-jezdny – Nowy Zamek – droga w kierunku stawów Gadzinowych”. Zadanie to zostało wybrane i wprowadzone do budżetu Gminy na 2014 r. Część planowanej do wykonania ścieżki edukacyjnej będzie się pokrywała z zakresem tamtego wniosku.


4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page