top of page

KONFEDERACJA LEWIATAN KRYTYKUJE BRAK PRZETARGÓW ŚMIECIOWYCH


Niejasność przepisów poselskiego projektu ustawy śmieciowej może skłaniać nierzetelne gminy do stosowania „własnej ich interpretacji" oraz dawać pretekst dla prób obejścia przepisów przewidujących obowiązek organizowania przetargów na odbiór i zagospodarowanie śmieci - uważa Konfederacja Lewiatan.

W ocenie PKPP Lewiatan przyjęta przez Sejm 10 października 2014 r. ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, nad którą pracuje obecnie Senat, wprowadza zmiany, których znaczenie jest niejasne. Według organizacji może to mieć negatywny wpływ na obecnie obowiązujące rozwiązania systemowe w zakresie organizacji odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych. Więcej na temat poselskiego projektu nowelizacji ustawy śmieciowej z 10 października 2014 r.

- Chodzi o wykreślenie przepisu o organizacji przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów (w konsekwencji pozostawienie obowiązku organizacji jedynie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych), a także wprowadzenie do ustawy zapisu, zgodnie z którym gmina wykonuje zadanie „gospodarowania odpadami" na zasadach określonych w ustawie z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej - mówi Daria Kulczycka, dyrektor departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan opowiada się za utrzymaniem, wypracowanego mozolnie 3 lata temu przez wszystkie zainteresowane strony, rozwiązania w zakresie organizacji przetargów w gospodarce odpadami komunalnymi.

Dlatego, apeluje do senatorów o wykreślenie z projektu ustawy kontrowersyjnych przepisów. - Przywrócenie dotychczasowego brzmienia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie organizacji przetargów na odbieranie oraz na odbieranie i zagospodarowanie odpadów jest konieczne i będzie stanowiło uszanowanie wypracowanego wspólnie kompromisu, bez którego - co warto podkreślić jeszcze raz - nie doszłoby w 2011roku do przebudowy systemu gospodarki odpadami komunalnymi - dodaje Daria Kulczycka.

Konfederacja Lewiatan, jako jedyna organizacja pracodawców, popierała zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyjęte w 2011 roku, polegające na przekazaniu władztwa nad odpadami komunalnymi gminom. Miały one umożliwić realizację celów europejskiej dyrektywy o odpadach, zwłaszcza w zakresie osiągania odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu.

(PAP), GAM

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page