top of page

KTO, JAK I ZA ILE MOŻE ZREALIZOWAĆ ZIELONE POMYSŁY?


Ponad stu przedsiębiorców, samorządowców i przedstawicieli sektora NGO uczestniczyło w konferencji Ekowyzwania na 2015 rok w Wałbrzychu, organizowanej przez portal ekopraktyczni.pl. O celach do osiągnięcia, problemach, sposobach na ich rozwiązanie, zadaniach do wykonania oraz możliwościach ich finansowania w dziedzinie ochrony środowiska dyskutowali wspólnie z licznymi ekspertami.

- Zapotrzebowanie na edukację ekologiczną jest bardzo duże i to dotyczy całego pokolenia - od najmłodszych do najstarszych. Jest to konieczne, bo chcemy zmieniać jakość życia mieszkańców naszego kraju. Każde pokolenie musi zdawać sobie sprawę, że dzisiejsza Europa, świat, wymaga pełnych zmian, które idą w kierunku obrony przed degradacją środowiska naturalnego i to jest bardzo ważne - podkreślała posłanka Ewa Wolak, wiceprzewodnicząca sejmowej komisji ochrony środowiska.


Prezes Klubu Gaja, znany z telewizji działacz społeczny, Jacek Bożek, przekonywał, że ekologia przestala być modą. - To jest konieczność - jeśli mówimy o ekonomii i o społeczeństwie. Zmiany klimatu, coraz mniej pracy, kurczące się zasoby naturalne - to powoduje, że będziemy zmuszeni, by wprowadzać innowacje, nie tylko eko innowacje, ale innowacje na bardzo wielu poziomach, więc te wyzwania na kolejne lata są bardzo duże - zaznaczał

Konferencja Ekowyzwania na 2015 rok odbywała się pod patronatem honorowym pani prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dr Małgorzata Skucha, która gościła na naszej konferencji jasno sprecyzowała jakie wyzwania ekologiczne stoją przed społeczeństwem.  - Największe wyzwania na najbliższe  lata to przede wszystkim gospodarka odpadami i na pewno w tym zakresie musimy nadrobić nasze zaległości i dostosować system w taki sposób, aby jak najmniej obciążając mieszkańców, dawał jak najwięcej i jak najlepsze efekty. Odpady to też pewnego rodzaju zasoby i musimy nauczyć się odpowiednio tymi zasobami zarządzać - mówiła dr Małgorzata Skucha, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uspokajała jednocześnie, że choć w edukacji ekologicznej jest jeszcze sporo do zrobienia, to jednak wiemy już coraz więcej


- Nasze konferencje są też po, aby budować relacje i integrować przedsiębiorców i samorządowców. Poza tym, mamy świadomość, że edukacji najbardziej potrzebują dorośli. Dzieci i młodzież są wyedukowane, czas na edukację ekologiczną dorosłych, a im trzeba uświadomić, że ekologia się opłaca.  I to właśnie robimy - mówiła Aldona Ziółkowska-Bielewicz, prezes spółki Hornet 4, właściciela portalu ekopraktyczni.pl


- Z jednej strony ministerstwo ochrony środowiska prowadzi badania świadomości ekologicznej Polaków, widzimy gdzie są niedostatki, próbujemy naszymi programami priorytetowymi, które dotyczą inwestycji również tę lukę edukacyjną eliminować, tak aby społeczeństwo, które będzie docelowo także beneficjantem takiego projektu, wiedziało po co, dlaczego i na co wydajemy pieniądze i jak efektywnie skorzystać z takiego projektu - mówiła dr Skucha.

Od Jerzego Zaji uczestnicy konferencji dowiedzieli się, że dużo gorzej jest z działaniem, zwłaszcza w obszarze recyklingu. - Co prawda nie jest tak, jak było 20 lat temu, ale nie oznacza to, że jest dobrze. Mamy  co prawda pobudowane wspaniale instalacje, ale trafia do nich niestety odpad nieposortowany i z tego zmieszanego odpadu ludzie próbują odzyskać  coś, co ma jakąś wartość. Nie zdają sobie sprawy z tego, że ta procedura jest szkodliwa. Ten zmieszany strumień odpadów po okresie tygodnia stwarza wielkie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi: są to przede wszystkim bakterie, grzyby, które wdychamy - przestrzega Jerzy Ziaja, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu. - Do poziomu krajów rozwiniętych brakuje nam około 25 lat. U nas selektywna zbiórka to dopiero początek, dopiero wszystkiego się uczymy. Brakuje nam niestety jeszcze jednego elementu, a mianowicie finansowania. Polski system jest oparty na współodpowiedzialności wszystkich obywateli, nie ma natomiast zasady, że to zanieczyszczający płaci - zauważył Ziaja . - Samorządy i firmy mają wiele problemów natury prawnej, ale najczęściej borykają się z niejednoznacznością przepisów i mają kłopoty z ich interpretacją. Często pomagamy im w ustaleniu ich sytuacji i prawnej i wyjaśnieniu co w danym zakresie wolno, a czego nie wolno. Dotyczy to głównie gospodarki odpadami, procesów inwestycyjnych, ale też np.  przekroczenia norm hałasu, czy wykorzystania azbestu - zdradzał  dr Jan Jerzmański, ekspert w dziedzinie prawa ochrony środowiska.

Przykładem jak najlepszych praktyk była zaś - podczas omawiania casy study - wałbrzyska koksownia Victoria. Zakład ten z największego truciciela w mieście stał się jedną z najbardziej zielonych firm w regionie i w Polsce. Produkcja koksu odbywa się tu teraz w zasadzie zupełnie bezodpadowo, a emisja niebezpiecznych związków jest na minimalnym poziomie. Za wzór stawiana byłą też gmina Wałbrzych.

- Wałbrzych to był kiedyś bardzo zły przykład jeśli chodzi o ekologię. Tu kumulowało sie wszystko to, co najgorsze w kwestii środowiska naturalnego. Przez lata wiele się w Wałbrzychu zmieniło. Został opracowany program Zielony Wałbrzych. On  obejmuje bardzo szerokim frontem wszystkie zagadnienia związane z ochroną środowiska, że naprawdę mocno trzymam kciuki i wierzę, że mieszkańcy również wesprą prezydenta Wałbrzycha w realizacji tego planu. Tam zakłada się likwidację niskiej emisji, wyłączenie centrum miasta z ruchu, stworzenie obwodnicy rowerowej miasta, czy to, że do 2020 roku w Pełcznicy będą pływały ryby, a także zwiększenie lesistości miasta o kilkaset hektarów. To jest to naprawdę bardzo ambitny program, konsekwentnie realizowany, który naprawdę warto wspierać - przekonywał Jerzy Ignaszak, wiceprezes WFOŚiGW we Wrocławiu.

- Na razie możemy jeszcze liczyć na dotacje z Unii Europejskiej, ale one sie skończą. Dlatego tak ważne są konferencje jak ta w Wałbrzychu, na której mam przyjemność gościć, bo możemy rozmawiać, dyskutować o różnych aspektach ochrony środowiska naturalnego - podsumowywał Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja.7 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

header.all-comments


bottom of page