top of page

LEŚNY BANK GENÓW KOSTRZYCA


Leśny Bank Genów Kostrzyca, którego głównym zadaniem jest zachowanie bogactwa przyrodniczego polskich lasów istnieje już 20 lat.

Leśny Bank Genów Kostrzyca jest jednostką organizacyjną Lasów Państwowych. Od 1996 roku gromadzi i przechowuje zasoby genowe drzew i krzewów leśnych oraz monitoruje jakość materiału rozmnożeniowego w postaci nasion  z najcenniejszych obiektów nasiennych Lasów Państwowych oraz ważnych dla ochrony przyrody, pochodzących z parków narodowych, rezerwatów, pomników przyrody.

Myśl zastąpienia „Czarnego trójkąta Europy” „Zielonym trójkątem Europy” była inspiracją dla powstania LBG w Kostrzycy, usytuowanego u podnóża Karkonoszy, które obok Gór Izerskich, zostały najbardziej dotknięte klęską ekologiczną z przełomu lat 70 i 80-tych XX wieku. W latach 1996-2006 LBG w Kostrzycy skupiał swoją aktywność głównie na zachowaniu zmienności genetycznej gatunków lasotwórczych drzew, a od roku 2007 także na zachowaniu zasobów genowych w postaci nasion lub innych części roślin prawnie chronionych i rzadkich - zarówno drzewiastych, jak i zielnych. Osobnego podejścia wymagają gatunki drzew, które nie są chronione polskim prawem, ale których populacje są narażone na wyginięcie z powodu występowania niekorzystnych czynników biotycznych np. patogenów grzybowych atakujących jesiony wyniosłe czy wiązy, zmian stosunków wodnych czy zanieczyszczenia genetycznego obcym pyłkiem (modrzew europejski).

LBG w Kostrzycy wyposażono w urządzenia do suszenia, wyłuszczania, oskrzydlania i separacji nasion, komory chłodnicze do długookresowego przechowywania nasion, urządzenia do oceny i monitorowania jakości nasion w trakcie przechowywania, kriobank oraz urządzenia do analiz genetycznych. Przykładami realizowanych przez LBG w Kostrzycy projektów są m.in.: Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin dziko rosnących w zachodniej części Polski (realizacja w latach 2009 – 2013); Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę ex situ jesionu wyniosłego, wiązu pospolitego, wiązu szypułkowego oraz wiązu górskiego na terenie Dolnego Śląska na obszarach Natura 2000 (realizacja w latach 2013-2016); Ochrona różnorodności biologicznej siedlisk obszarów Natura 2000 poprzez ochronę ex situ jesionu wyniosłego, wiązu górskiego, wiązu pospolitego oraz wiązu szypułkowego na ternie Polski (realizacja w latach 2013-2016).

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page