top of page

MINIMUM KOSZTÓW, MAKSIMUM KORZYŚCI – JAK STWORZYĆ DOM ZEROENERGETYCZNY?


Oszczędność i kontrola zużycia energii, niezależność, troska o środowisko – to wszystko możesz zyskać dzięki inwestycji w budowę domu zeroenergetycznego. Aby móc cieszyć się tymi korzyściami, wystarczy np. pozyskiwać prąd w swoim domu z odnawialnych źródeł energii za pomocą ogniw fotowoltaicznych i wykorzystywać go do pracy pompy ciepła. Teraz jest to jeszcze prostsze, ponieważ trwa rządowy program Czyste Powietrze oferujący dofinansowania do wymiany starych urządzeń grzewczych na nowe m.in. na pompę ciepła. Dowiedz się więcej na temat domu zeroenergetycznego.

Dom zeroenergetyczny to projekt, w którym koszty zakupu energii są zerowe (jedyne koszty to opłaty stałe związanie z korzystaniem z sieci). Takie rozwiązanie pozwala na całkowitą niezależność od zasobów energetycznych z zewnątrz. Choć z pozoru budowa takiego domu może wydawać się nieosiągalna, jest to dosyć powszechne i łatwe do realizacji przedsięwzięcie. Wystarczy zamontować urządzenia grzewcze opierające się w 100% na odnawialnych źródłach energii. Korzystanie z tych urządzeń pozwala nie tylko na zredukowanie kosztów energii, ale również na wzrost wartości rynkowej domu, oszczędność kosztów energetycznych w perspektywie długoterminowej oraz troskę o środowisko.

Połączenie pompy ciepła i systemu fotowoltaicznego – rozwiązanie dla domu zeroenergetycznego

Aby osiągnąć zerowy bilans energetyczny, konieczne jest wykorzystanie energii odnawialnej do pozyskiwania prądu. W tym celu warto zamontować instalację fotowoltaiczną. Natomiast za ogrzewanie i chłodzenie domu oraz podgrzewanie wody użytkowej może odpowiadać pompa ciepła – zapewnia ona najwyższą efektywność energetyczną, co przekłada się na najniższe koszty eksploatacyjne (więcej zalet wyboru pompy ciepła znajdziesz w infografice Vaillant). Wentylacją budynku natomiast może się zająć centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła.

Przykładową instalację systemową do stworzenia domu zeroenergetycznego można znaleźć w ofercie Vaillant. Składają się na nią:

  • ogniwa fotowoltaiczne auroPOWER VPV P 295,

  • pompa ciepła powietrze-woda aroTHERM Split z centralą grzewczą uniTOWER do ogrzewania domu i ciepłej wody,

  • wentylacja pomieszczeń mieszkalnych z odzyskiem ciepła recoVAIR.

Dom zeroenergetyczny – jak to wygląda w praktyce?

Aby lepiej zrozumieć działanie domu zeroenergetycznego, warto posłużyć się konkretnym przykładem domu czteroosobowej rodziny, której przeciętne roczne zużycie prądu wynosi 2100 kWh (zużycie sprzętów AGD/RTV, oświetlenia). W ich domu zainstalowano pompę ciepła i system fotowoltaiczny. Z kolei do pracy tego typu systemu potrzeba ok. 2 805 kWh energii. Uwzględniając prowizję operatora sieci, warto zbudować instalację fotowoltaiczną o większej mocy, pokrywającą 120% potrzeb energetycznych – wówczas zostanie uzyskany zerowy bilans energetyczny. Jedyne opłaty związane z energią, jakie ponosi właściciel domu, to opłaty stałe związane z korzystaniem z sieci (ok. 200 zł/rok).

O czym warto pamiętać?

Podczas budowy domu zeroenergetycznego lub modernizacji już zamieszkałego budynku warto zwrócić uwagę na:

  • Warunki naszego klimatu i dysproporcje pomiędzy potrzebami energetycznymi w sezonie grzewczym i letnim. Wskutek tych rozbieżności konieczne jest magazynowanie energii wytworzonej latem i odbieranie jej później w okresie zimowym. Każdą nadwyżkę wyprodukowaną dzięki panelom fotowoltaicznym, a którą oddano do dystrybutora, można później odebrać wg proporcji: za 1 kWh energii oddanej można odebrać 0,8 kWh lub 0,7 kWh bezpłatnej energii od dystrybutora. Energię można pobrać w terminie 365 dni od dnia wytworzenia nadwyżki prądu. Funkcję akumulatora energii przejmuje sieć elektroenergetyczna.

  • Współczynnik efektywności pompy ciepła. Przed wyborem odpowiedniej pompy do domu należy zwrócić uwagę na współczynnik COP (Coefficient of Performance). Świadczy on o wydajności urządzenia, czyli optymalnym wykorzystaniu zasobów pozyskanych z odnawialnych źródeł energii. Pompa ciepła o wysokim COP emituje 50% mniej zanieczyszczeń oraz ogranicza o 30% emisję szkodliwych substancji w porównaniu do innych systemów grzewczych. W połączeniu z rekomendowaną instalacją fotowoltaiczną tworzy zupełnie bezemisyjny system grzewczy.

Dom zeroenergetyczny to rozwiązanie przyszłości, które daje właścicielom niezależność od cen energii oraz wpływ na ochronę środowiska. Obecnie trwa program Czyste Powietrze, w ramach którego można pozyskać dofinansowanie na modernizację domu i wymianę dotychczasowego urządzenia grzewczego. Więcej informacji na temat domu zeroenergetycznego i wykorzystania pompy ciepła znajdziesz w przygotowanej przez specjalistów marki Vaillant infografice ,,Minimum kosztów, maksimum korzyści – czyli zalety domu zeroenergetycznego z pompą ciepła”.

30 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page