top of page

MINISTERSTWO PRZEDŁUŻYŁO POZWOLENIA NA ZBIERANIE ŚMIECI


Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o odpadach, decyzje w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach będą obowiązywać przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do 22 stycznia 2016 r. Termin ważności, został więc przesunięty o rok.

Zmianę wprowadziła ustawa z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowelizacją wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami:  zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,  decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, najpóźniej jednak do 22 stycznia 2016 r.

Do tego czasu posiadacze decyzji wydanych na podstawie „starej" ustawy o odpadach powinni uzyskać nowe decyzje z zakresu gospodarowania odpadami.

Resort środowiska przypomina posiadaczom decyzji administracyjnych wydanych na podstawie starej ustawy o obowiązku niezwłocznego składania wniosków o wydanie nowych decyzji z zakresu gospodarowania odpadami.

Źródło: MŚ

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page