top of page

RZECZYWISTE KORZYŚCI ZE STANDARDU PASYWNEGO?

Oceniając korzyści ekonomiczne związane z inwestycją w budynki w standardzie pasywnym inwestorzy (zarówno komercyjni jak i samorządowi) często skupiają się wyłącznie na korzyściach związanych z oszczędzoną energią (zwłaszcza energią grzewczą). Jest to błąd.

Idea standardu pasywnego opiera się na trzech podstawowych filarach:

 • Ograniczeniu do minimum zapotrzebowania na energię cieplną

 • Zapewnieniu maksymalnego komfortu użytkowników

 • Poprawie trwałości i jakości budynku w długim okresie czasu

 • Doskonały komfort użytkowników budynków w standardzie wspomniany w drugim punkcie wynika ze:

 • Stałej i równomiernej temperatury wewnątrz pomieszczeń (zapewnionej dzięki doskonałej izolacji, energooszczędnym oknom i szczelności powietrznej budynku)

 • Braku przeciągów (dzięki szczelności okien i niskim prędkościom przepływu powietrza)

 • Dobrym parametrom świeżości powietrza (dzięki stałemu dostarczaniu świeżego, filtrowanego powietrza, którego ilość może być regulowana w zależności od natężenia użycia budynku)

 • Ciszy wewnątrz budynku (dzięki grubszej warstwie ocieplenia, jakości i szczelności okien)

 • Doskonałemu naturalnemu doświetleniu pomieszczeń

Oba rodzaje organizacji (samorządowe i komercyjne) wykorzystują budynki i ludzi w nich pracujących jako zasoby służący do realizacji określonych celów. W przypadku jednostek komercyjnych tym celem są zyski właścicieli, natomiast w przypadku jednostek samorządowych celem są działania i usługi wykonywane na rzecz mieszkańców. Oczywiście, w obu przypadkach cele te realizowane są dzięki pracy ludzi, a skoro tak, to komfort i jego wpływ na produktywność pracowników powinien być uwzględniony w analizie ekonomicznej cyklu życia budynku.

Aby pokazać ten wpływ przygotowaliśmy bardzo uproszczony przykład pokazujący wybrane koszty i korzyści funkcjonowania biura (urzędu bądź biura komercyjnego) o powierzchni 1000 m2, zatrudniającego 30 osób przez okres 50 lat. W analizie zastosowano następujące założenia:

 • koszt budowy m2 powierzchni biurowej w budynku tradycyjnym: 5000 zł

 • koszt budowy m2 powierzchni biurowej w budynku w standardzie pasywnym: 5750 zł (czyli +15%)

 • miesięczna płaca pracowników brutto/brutto (+US, +ZUS): 5000zł

 • koszt środowiskowy związany z funkcjonowaniem budynku jest równy kosztom energii zużywanej w budynku

 • poprawa wydajności pracowników związana z lepszym komfortem pracy w budynku pasywnym (poprzez: stały dopływ świeżego, filtrowanego powietrza, utrzymywanie optymalnej temperatury i wilgoci, zastosowanie naturalnego oświetlenia, zredukowanie hałasu): 10%

 • zużycie energii w budynku tradycyjnym: 180kWh/m2*rok (z czego 120kWh/m2*rok zużyte na ogrzewanie i chłodzenie budynku)

 • zużycie energii w budynku w standardzie pasywnym: 60kWh/m2*rok (z czego 15kWh/m2*rok zużyte na ogrzewanie i chłodzenie budynku)


Korzyści ekonomiczne związane z inwestycją w standard pasywny, Źródło: Pasywny Plus – Bartosz Królczyk

Analiza pokazuje, że koszt płac pracowników na przestrzeni cyklu życia budynku 18-krotnie przekracza koszt budowy samego budynku! To powoduje, że nawet niewielki (10%) przyrost wydajności pracowników w długim okresie może przynieść ogromne korzyści. Okazuje się, że każda dodatkowa złotówka zainwestowana w standard pasywny po 50 latach przyniesie 4 złote zysków z oszczędności energii, 4 złote zysków z ograniczenia zanieczyszczeń powietrza oraz 12 złotych zysków z poprawy wydajności pracowników! W przykładzie pominięto oszczędności związane z niższymi kosztami remontów dzięki wyższej trwałości budynków pasywnych. I bez tego, wyniki pokazują, że firmy i samorządy mogą uzyskiwać ogromne, bezpośrednie korzyści z inwestycji w standard pasywny.

Jednak na tym korzyści ekonomiczne się nie kończą. Inwestycje w budynki tradycyjne (choć początkowo tańsze) powodują wypływ funduszy lokalnych na zewnątrz w postaci kosztów za energię do ogrzewania. Pieniądze te są bezpowrotnie tracone dla społeczności lokalnej i nie przyczyniają się w żaden sposób do rozwoju regionu. W odróżnieniu, dodatkowe koszty poniesione na budowę nowych lub przekształcenie istniejących budynków do standardu pasywnego są lokalną inwestycją. Tego rodzaju wydatki prowadzą do powstania nowych miejsc pracy i przyczyniają się lokalnego rozwoju gospodarczego. Lepsze warunki pracy i czystsze środowisko podnoszą standard życia wszystkich mieszkańców regionu. Stąd, niezależnie czy inwestycja jest komercyjna czy samorządowa zastosowanie standardu pasywnego przynosi korzyści dla całego regionu.


Przedszkole w standardzie pasywnym realizowane w Wielkopolsce projektowane przez pracownię Pasywny m2, Źródło: Pasywny m2Bartosz Królczyk, Prezes WiDP

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page