top of page

Z RYSIEM TANIEJ


Termomodernizacja domów jednorodzinnych przyniesie duże oszczędności energii, poprawi jakość i komfort życia mieszkańców oraz przyczyni się do spełnienia unijnych standardów powietrza - podkreślali uczestnicy 75. Forum Efekt – Energia – Środowisko.

Nowy program „Ryś” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już po konsultacjach. Na temat termomodernizacji budynków jednorodzinnych, bo tego dotyczy program „Ryś”, rozmawiali uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele samorządów, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), stowarzyszeń, organizacji pozarządowych oraz liczni eksperci.

Wstępem do dyskusji była prezentacja, w której Zarząd i pracownicy Narodowego Funduszu przedstawili założenia pilotażowego programu Ryś. Jego celem jest kompleksowa termomodernizacja budynków jednorodzinnych połączona z akcją edukacyjną wśród mieszkańców i pracowników gmin. Bez poprawy efektywności energetycznej działania na rzecz poprawy jakości powietrza nie będą skuteczne.

- Polska zrobiła bardzo dużo dla poprawy jakości powietrza, ale nadal potrzebujemy intensywnych działań, by w pełni dostosować się do unijnej dyrektywy CAFE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy – podkreśliła Małgorzata Skucha, Prezes Zarządu NFOŚiGW.

W konsultacjach społecznych udało się uzyskać ponad 120 odpowiedzi, najwięcej od samorządów. Dotyczyły one w dużej mierze intensywności bezzwrotnego dofinansowania, maksymalnych kosztów kwalifikowanych oraz części składowych programu. Narodowy Fundusz uwzględnił wiele uwag, m.in. zwiększył proponowane maksymalne koszty kwalifikowane inwestycji i wysokość dotacji do 20 proc. i 40 proc.

- Zgodnie z projektem programu Ryś wsparcie w pilotażu będzie udzielane w formie kredytów z dotacją, poprzez banki wybrane zgodnie z zasadami Prawa ochrony środowiska. Zwrotna forma pomocy daje możliwość ponownego wykorzystania środków i dotarcia do jak największej liczby osób. Całkowita alokacja na pilotaż programu to 300 mln zł – powiedziała Dorota Zawadzka-Stępniak, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Eksperci uczestniczący w spotkaniu wskazali, że z dofinansowanie inwestycji z programu Ryś będzie dobrym rozwiązaniem dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy korzystają z węgla, jako paliwa do ogrzewania domu. Do tej pory na polskim rynku nie było programu termomodernizacji, który efektywnie trafiałby w potrzeby tych osób. Program Ryś będzie więc przełomowym rozwiązaniem dla mieszkańców Polski.

Podczas spotkania wiele uwagi poświęcono budżetowi, ponieważ według ekspertów i przedstawicieli WFOŚiGW, 300 mln zł, zarezerwowane na program Ryś, może okazać się niewystarczające w stosunku do ogromnych potrzeb krajowych. Zarząd Narodowego Funduszu podkreślił, że suma ta zostanie zwiększona, jeśli wdrażany program pilotażowy będzie cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Program Ryś będzie realizowany w latach 2015-23, z możliwością zawierania umów do końca 2020 roku.

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page