top of page

Jak zostać partnerem?

Zapraszamy do Partnerstwa i współtworzenia dwunastej edycji Eko Wyzwań

Proponujemy trzy formy współpracy: złotą, srebrną i brązową. 

Każda odpowiada skali udziału Partnera w Eko Wyzwaniach oraz w zapowiedziach i relacjach z konferencji, które publikujemy w mediach oraz na portalu Ekopraktyczni.pl oraz Ekowyzwania.pl (wraz z Facebookiem i Intstagramem).

zloty_www.png

pakiet złoty

srebrny_www.png

pakiet srebrny

brazowy_www.png

pakiet brązowy

Pakiety partnerstwa

Dla Partnerów, którzy podpiszą Umowę Współpracy do 15 sierpnia br. gwarantowany jest rabat 20% od cen za poszczególne pakiety partnerstwa.

srebrny_www.png

pakiet srebrny

5500.00 zł netto

PAKIET SREBRNY  

1. Tytuł Partnera Merytorycznego Konferencji wraz z promocją partnerstwa na stronie internetowej

Ekopraktyczni.pl

 • Logotyp na slajderze (str.główna) z podlinkowaniem do strony internetowej partnera

 • Zakładce partnerzy z podlinkowaniem

Ekowyzwania.pl

 • Logotyp na slajderze (str.główna) z podlinkowaniem do strony internetowej partnera

 • Wpisanie do programu konferencji przedstawiciela partnera jako prelegenta i panelistę wraz z zamieszczeniem logotypu.

2. Zamieszczenie średniego logotypu Partnera na materiałach konferencyjnych:​​

 • zaproszenia

 • program, 

 • zapowiedzi wydarzenia oraz w relacjach po konferencyjnych w mediach współpracujących i wspierających.

3. Udział w panelu dyskusyjnym przedstawiciela jako eksperta z branży – w ramach modułu dot. branży partnera.

4. Wystawienie:

 • ścianek

 • roll-upów

 • stoisk

5. Kolportaż materiałów promocyjnych, katalogów przez przedstawicieli Partnera lub przez obsługę organizatora przy recepcji (do ustalenia           indywidualnego).

6. Emisja na ekranie pobocznym (w pętli) przez cały czas trwania konferencji materiału filmowego, slajdowego będącego reklamą partnera i         jego działalności.

 • Materiał filmowy (promocyjny) partnera za jego zgodą będzie udostępniony na kanale YouTube (Hornet) i wykorzystany do promocji partnera w ramach osobnych postów na Ekopraktyczni.pl z cyklu Partnerem Eko wyzwań był……

7. Kampania promocyjna na Ekopraktyczni.pl:

 • Banner reklamowy z podlinkowaniem do strony na okres 3 m-cy od podpisania umowy. Projekt wg wytycznych dostarcza Partner.

 • 1 Artykuł promocyjny z grafiką opublikowany jeszcze przed konferencją reklamujący Partnera i jego ofertę oraz udział w konferencji, bądź zrealizowane projekty, inne ważne dla Partnera tematy.
  Zakres i treść wg potrzeb partnera. 
  Artykuł zostanie opublikowany jako Aktualności, Green NEWS, Najnowsze wiadomości z linkiem do strony internetowej partnera, grafiką reklamową oraz stopką kontaktową.
  Artykuł również w formie postu zostanie udostępniony na fanepage’u  oraz Instagramie Ekopraktyczni.pl

 • Artykuły promocyjne po konferencji – 1 artykuł. Szczegóły publikacji j.w.

 • Kampania na facebooku Ekopraktyczni.pl – 3 posty z podlinkowaniem do fanepage’a Partnera

8. Publikacja po konferencji na Ekopraktyczni.pl (strona i FB, Instagram, YouTube) oraz Eko wyzwania.pl (strona)

 • artykułu relacjonującego z logotypami partnerów;

 • relacji filmowej z konferencji sygnowanej logotypami partnerów, stanowiącej podsumowanie konferencji i poruszanych podczas niej tematów.

 • Publikacje są również udostępnione w formie postów na fanpage’ach Ekopraktyczni.pl

9. Publikacja na Ekopraktyczni.pl oraz Ekowyzwania.pl materiałów po konferencyjnych partnerów- materiałów reklamowych, edukacyjnych,           analiz. Materiały dostarcza  Partner. Jeśli materiały nie były prezentowane podczas konferencji, a partner chciałby żeby stanowiły część           materiałów pokonferencyjnych proszony jest o ich dostarczenie do 2-ch dni po wydarzeniu.
    Na facebooku Ekopraktyczni.pl zostanie opublikowany post zapraszający do zapoznania się z materiałami i odnośnikiem.

10. Możliwość pozyskiwania kontaktów do partnerów, słuchaczy, uczestników konferencji podczas przerwy lunchowej w formie networkingu i       czasu przeznaczonego na rozmowy kuluarowe po zakończeniu konferencji.

11. Organizator przekazuje Partnerowi listę zarejestrowanych gości oraz listę partnerów i ekspertów.

12. Organizator przekazuje relacje zdjęciowe i filmowe Partnerowi do wykorzystania we własnych kampaniach marketingowych.

PAKIET ZŁOTY 

zloty_www.png

pakiet złoty

7000.00 zł netto

1.Tytuł Partnera Głównego Konferencji wraz z promocją partnerstwa na stronie internetowej

Ekopraktyczni.pl

 • Logotyp na slajderze (str.główna) z podlinkowaniem do strony internetowej partnera

 • Zakładce partnerzy z podlinkowaniem

Ekowyzwania.pl

 • Logotyp na slajderze (str.główna) z podlinkowaniem do strony internetowej partnera

 • Wpisanie do programu konferencji przedstawiciela partnera jako prelegenta i panelistę wraz z zamieszczeniem logotypu.

2. Zamieszczenie dużego logotypu Partnera na materiałach konferencyjnych:​​

 • zaproszenia

 • program, 

 • zapowiedzi wydarzenia oraz w relacjach po konferencyjnych w mediach współpracujących i wspierających.

3. Wystąpienie tematyczne do 10 min. podczas konferencji z prezentacją zgodnie z tematem konferencji i ustaleniami z organizatorem w             ramach stadium przypadku i proponowanych rozwiązań .

4. Udział w panelu dyskusyjnym przedstawiciela jako eksperta z branży – w ramach modułu dot. branży partnera.

5. Wypowiedź Partnera wpleciona w relacje filmowe po konferencyjne wraz ze stopką przedstawiającą przedstawiciela firmy partnerskiej             (100-tka) nagrana osobno w trakcie konferencji, przerwy.

 6. Wystawienie:

 • ścianek

 • roll-upów

 • stoisk

7. Kolportaż materiałów promocyjnych, katalogów przez przedstawicieli Partnera lub przez obsługę organizatora przy recepcji (do ustalenia           indywidualnego).

8. Wyemitowanie filmu reklamowo- informacyjnego Partnera w trakcie przerwy na ekranie głównym.

9. Emisja na ekranie pobocznym (w pętli) przez cały czas trwania konferencji materiału filmowego, slajdowego będącego reklamą partnera i         jego działalności.

 • Materiał filmowy (promocyjny) partnera za jego zgodą będzie udostępniony na kanale YouTube (Hornet) i wykorzystany do promocji           partnera w ramach osobnych postów na Ekopraktyczni.pl z cyklu Partnerem Eko wyzwań był……

10. Kampania promocyjna na Ekopraktyczni.pl:

 • Banner reklamowy z podlinkowaniem do strony na okres 6 m-cy od podpisania umowy. Projekt wg wytycznych dostarcza Partner.

 • 3 Artykuły promocyjne z grafiką opublikowany jeszcze przed konferencją reklamujący Partnera i jego ofertę oraz udział w konferencji, bądź zrealizowane projekty, inne ważne dla Partnera tematy.
  Zakres i treść wg potrzeb partnera. 
  Artykuł zostanie opublikowany jako Aktualności, Green NEWS, Najnowsze wiadomości z linkiem do strony internetowej partnera, grafiką reklamową oraz stopką kontaktową.
  Artykuł również w formie postu zostanie udostępniony na fanepage’u  oraz Instagramie Ekopraktyczni.pl

 • Artykuły promocyjne po konferencji – 3 artykuły. Szczegóły publikacji j.w.

 • Kampania na facebooku Ekopraktyczni.pl – 6 posty z podlinkowaniem do fanepage’a Partnera

11. Publikacja po konferencji na Ekopraktyczni.pl (strona i FB, Instagram, YouTube) oraz Eko wyzwania.pl (strona)

 • artykułu relacjonującego z logotypami partnerów;

 • relacji filmowej z konferencji sygnowanej logotypami partnerów, stanowiącej podsumowanie konferencji i poruszanych podczas niej tematów. 

 • Publikacje są również udostępnione w formie postów na fanpage’ach Ekopraktyczni.pl

12. Publikacja na Ekopraktyczni.pl oraz Ekowyzwania.pl materiałów po konferencyjnych partnerów- materiałów reklamowych, edukacyjnych,           analiz. Materiały dostarcza  Partner. Jeśli materiały nie były prezentowane podczas konferencji, a partner chciałby żeby stanowiły część           materiałów pokonferencyjnych proszony jest o ich dostarczenie do 2-ch dni po wydarzeniu.
      Na facebooku Ekopraktyczni.pl zostanie opublikowany post zapraszający do zapoznania się z materiałami i odnośnikiem.

13. Możliwość pozyskiwania kontaktów do partnerów, słuchaczy, uczestników konferencji podczas przerwy lunchowej w formie networkingu i       czasu przeznaczonego na rozmowy kuluarowe po zakończeniu konferencji.

14. Organizator przekazuje Partnerowi listę zarejestrowanych gości oraz listę partnerów i ekspertów.

15. Organizator przekazuje relacje zdjęciowe i filmowe Partnerowi do wykorzystania we własnych kampaniach marketingowych.

PAKIET BRĄZOWY  

brazowy_www.png

pakiet brązowy

4000.00 zł netto

1. Tytuł Partnera Wspierającego Konferencję wraz z promocją partnerstwa na stronie internetowej

Ekopraktyczni.pl

 • Logotyp na slajderze (str.główna) z podlinkowaniem do strony internetowej partnera

 • Zakładce partnerzy z podlinkowaniem

Ekowyzwania.pl

 • Logotyp na slajderze (str.główna) z podlinkowaniem do strony internetowej partnera

 • Wpisanie do programu wraz z zamieszczeniem logotypu.

2. Zamieszczenie małego logotypu Partnera na materiałach konferencyjnych:​​

 • zaproszenia

 • program, 

 • zapowiedzi wydarzenia oraz w relacjach po konferencyjnych w mediach współpracujących i wspierających.

 3. Wystawienie:

 • ścianek

 • roll-upów

 • stoisk

4. Kolportaż materiałów promocyjnych, katalogów przez przedstawicieli Partnera lub przez obsługę organizatora przy recepcji (do ustalenia           indywidualnego).

5. Emisja na ekranie pobocznym (w pętli) przez cały czas trwania konferencji materiału filmowego, slajdowego będącego reklamą partnera i         jego działalności.

 • Materiał filmowy (promocyjny) partnera za jego zgodą będzie udostępniony na kanale YouTube (Hornet) i wykorzystany do promocji           partnera w ramach osobnych postów na Ekopraktyczni.pl z cyklu Partnerem Eko wyzwań był……

6. Kampania promocyjna na Ekopraktyczni.pl:

 • 1 Artykuł promocyjny z grafiką opublikowany jeszcze przed konferencją reklamujący Partnera i jego ofertę oraz udział w konferencji, bądź zrealizowane projekty, inne ważne dla Partnera tematy.
  Zakres i treść wg potrzeb partnera. 
  Artykuł zostanie opublikowany jako Aktualności, Green NEWS, Najnowsze wiadomości z linkiem do strony internetowej partnera, grafiką reklamową oraz stopką kontaktową.
  Artykuł również w formie postu zostanie udostępniony na fanepage’u  oraz Instagramie Ekopraktyczni.pl

 • Artykuły promocyjne po konferencji – 1 artykuł. Szczegóły publikacji j.w.

 • Kampania na facebooku Ekopraktyczni.pl – 1 post z podlinkowaniem do fanepage’a Partnera

7. Publikacja po konferencji na Ekopraktyczni.pl (strona i FB, Instagram, YouTube) oraz Eko wyzwania.pl (strona)

 • artykułu relacjonującego z logotypami partnerów;

 • relacji filmowej z konferencji sygnowanej logotypami partnerów, stanowiącej podsumowanie konferencji i poruszanych podczas niej tematów.

 • Publikacje są również udostępnione w formie postów na fanpage’ach Ekopraktyczni.pl

8. Publikacja na Ekopraktyczni.pl oraz Ekowyzwania.pl materiałów po konferencyjnych partnerów- materiałów reklamowych, edukacyjnych,           analiz. Materiały dostarcza  Partner. Jeśli materiały nie były prezentowane podczas konferencji, a partner chciałby żeby stanowiły część           materiałów pokonferencyjnych proszony jest o ich dostarczenie do 2-ch dni po wydarzeniu.
      Na facebooku Ekopraktyczni.pl zostanie opublikowany post zapraszający do zapoznania się z materiałami i odnośnikiem.

9. Możliwość pozyskiwania kontaktów do partnerów, słuchaczy, uczestników konferencji podczas przerwy lunchowej w formie networkingu i       czasu przeznaczonego na rozmowy kuluarowe po zakończeniu konferencji.

10. Organizator przekazuje relacje zdjęciowe i filmowe Partnerowi do wykorzystania we własnych kampaniach marketingowych.

* Jeśli w dobie pandemii w okresie wrześniowym zostaną wprowadzone obostrzenia i zakazy organizacji wydarzeń Ekopraktyczni.pl zapewniają zorganizowanie wydarzenia w wersji On-Line z zapewnieniem udziału grupy docelowej konferencji w liczbie uczestników jak zostało wymienione w Ofercie.  Zmianie mogą podlegać jedynie kwestie dotyczące wystawienia stoisk i kolportaż materiałów. Wszelkie inne aktywności promujące partnerów zostaną w takim przypadku zachowane.

KONFERENCJA KIEROWANA JEST DO:

 • samorządy,

 • administracja publiczna,

 • dysponenci funduszy,

 • przedstawiciele sektora wodno-ściekowego,

 • przedsiębiorstwa i inwestorzy z branży OZE, budownictwa, energetyki, ciepłownictwa,

 • firmy z sektora gospodarki odpadowej,

 • instytuty naukowo-badawcze,

 • parki naukowo-technologiczne,

 • zakłady przemysłowe, produkcyjne,

 • przedstawiciele szpitali, klinik, salonów samochodowych,

 • uczelnie i instytucje,

 • inkubatory przedsiębiorczości,

 • wolni słuchacze.

 

WYDARZENIE XII EKO WYZWANIA PROMOWANE BĘDZIE:

 • Media społecznościowe, branżowe (ogólnopolskie) i  newsowe dolnośląskie

 • Gazeta Wrocławska ( wydanie papierowe i internetowe)

 • Radio RAM

 • Teraz Środowisko

 • PIE

 • Portal Komunalny

 • Nasze media tj. Ekopraktyczni.pl (strona internetowa + strona ekowyzwania.pl + facebook oraz Instagram)

 • Strony i fanpage partnerów i ekspertów biorących udział w wydarzeniu

 • Portal - www.chronmyklimat.pl

 • Portal - www.wysokienapiecie.pl

 • Partnerskie Kluby Biznesu - www.kbolympic.pl

 • Dolnośląska Izba Gospodarcza - www.dig.wroc.pl

bottom of page