top of page

WARSZTATY EKOLOGICZNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ PRZEDSZKOLI

Jako Ekopraktyczni prowadzimy od kilku lat warsztaty i szkolenia dotyczące ekologii dla rożnych grup (dzieci, młodzież, pracownicy JST, firm). Formę i treści dostosowujemy do adresata zajęć, dokładając wszelkich starań, aby cel przedsięwzięcia osiągnąć w pełnym wymiarze.

Dla uczniów szkół podstawowych oferujemy warsztaty na temat: Odpady? Selektywnie i ekologicznie!, w wymiarze 2 godzin lekcyjnych (2 razy po 45 min.), które składają się z kilku części:

  1. Rozmowa z uczniami – pytania pomocnicze, kierujące pozwalają na wprowadzenie do tematu i rozpoznanie wiadomości i umiejętności uczniów.

  2. Mapa myśli – budujemy mapę skojarzeń ze słowem odpady, szukamy wspólnie faktycznych i pozornych odpadów w naszych skojarzeniach. Zastanawiamy się wspólnie, czy wzrost liczny odpadów jest problemem.

  3. Wiersz z obrazkami – interpretacja tekstu dotyczącego odpadów, obrazowanego ilustracjami, rozwijającego umiejętność selektywnego gromadzenia odpadów.

  4. Upcykling – warsztaty ze skrawka. To część praktyczna, kiedy razem z uczniami budujemy zabawki, przydatne rzeczy z pozornych odpadów takich jak: butelki PET, rolki po papierze toaletowym lub ręcznikach papierowych, słoiczkach, kubkach papierowych itp.

  5. Konkurs – na zakończenie zajęć, w ramach rekapitulacji pierwotnej, organizujemy quiz z symbolicznymi nagrodami, którego zadaniem jest utrwalenie zdobytych wiadomości w czasie zajęć.

 

Cele warsztatów to: zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów, budzenie postaw proekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących selektywnej zbiórki odpadów.

W zajęciach opieramy się na autorskim konspekcie. Prowadzone są przez osoby z wykształceniem pedagogicznym.

W trakcie warsztatów wykonujemy zdjęcia, filmy, które możemy przekazać szkole i zleceniodawcy.

UWAGA

Realizujemy także warsztaty w wersji on-line.

Szczegóły oraz informacje dotyczące cen uzgadniamy indywidualnie.

Kontakt w tej sprawie:

Aldona Ziółkowska-Bielewicz

ziolkowska@ekopraktyczni.pl

nr tel.: 502 309 321

bottom of page