top of page

19. EDYCJA KONKURSU „EKOLAURY" POLSKIEJ IZBY EKOLOGII 2020


Polska Izba Ekologii zaprasza do udziału w 19. edycji Konkursu „EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii 2020”, który ma na celu promowanie najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska.


Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska naturalnego.


Corocznie patronem honorowym Konkursu był Minister Środowiska.

Zapraszamy do zgłaszania przedsięwzięć w kategoriach:

 Gospodarka wodno-ściekowa

 Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami

 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii

 Ekoprodukt, zielone technologie

 Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody

 Ochrona przyrody i zwiększanie bioróżnorodności

 Energooszczędność, efektywność energetyczna

 Czystsza Produkcja

 Gmina, związek gminny przyjazny środowisku

 Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska

Terminarz 19. edycji Konkursu „EKOLAURY PIE”:

kwiecień 2020 r.

Ogłoszenie 19. Edycji Konkursu

do 30 czerwca 2020 r.

Nadsyłanie wniosków konkursowych na adres Biura PIE

do 15 sierpnia 2020 r.

ocena formalna wniosków konkursowych;

do 31 sierpnia 2020 r.

ocena merytoryczna wniosków

do 30 września 2020 r.

wyłonienie Laureatów Konkursu

październik 2020 r.

ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali wręczenia nagród

Zgłoszenia konkursowe prosimy składać na adres:

POLSKA IZBA EKOLOGII

40-009 Katowice,

  1. Warszawska 3

tel.: (32) 253 51 55, 501 052 979 e-mail: pie@pie.pl


Regulamin oraz Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej: www.pie.pl/ekolaury


4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page