top of page

BANK ZILONYCH ZMIAN NA XI EKO WZYWANIACH.


XI Eko Wyzwania już za chwile i przypominamy, że jednym z partnerów naszej konferencji jest bank zmieniającego się świata - Bank BNP Paribas. Jest to też bank Zielonych Zmian. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis, ale niech za rekomendację posłuży przykład, że pracownicy banku wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez Marcina Popkiewicza, doskonale znanego uczestnikom Eko Wyzwań.

Program Bank Zielonych Zmian

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego to dla Banku BNP Paribas jeden z czterech kluczowych filarów odpowiedzialności (Strategii CSR).

W ramach odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego Bank BNP Paribas realizuje trzy zobowiązania:

 • Współpraca z klientami w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

 • Ograniczanie negatywnego wpływu działalności operacyjnej na środowisko naturalne.

 • Zwiększanie świadomości i dzielenie się dobrymi praktykami.

Realizacja działań w ramach zobowiązań strategii CSR jest wkładem Banku w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDG’s):

Kluczowe Cele Zrównoważonego Rozwoju dla Banku BNP Paribas z perspektywy działań na rzecz środowiska naturalnego to:

 • Cel 7. Czysta i dostępna energia

 • Cel 11. Zrównoważone miasta i społeczności

 • Cel 13. Działania w dziedzinie klimatu

 • Cel 17. Partnerstwa na rzecz celów

Grupa BNP Paribas w 2011 roku za kluczowy priorytet uznała działania wokół  zapobiegania zmianom  klimatu i podjęła zobowiązanie do rozszerzenia działań na rzecz różnorodności biologicznej, wody, powietrza, zasobów naturalnych i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Bank BNP Paribas od lat angażował się w działania proekologiczne na rzecz minimalizowania wpływu działalności operacyjnej na środowisko naturalne oraz przeciwdziałania zmianom klimatu.

W kwietniu 2019 roku Bank BNP Paribas zainaugurował Program Bank Zielonych Zmian, który agreguje wszystkie dotychczasowe działania organizacji na rzecz wspierania działań proklimatycznych.

Program Bank Zielonych Zmian składa się z wewnętrznej kampanii edukacyjnej kierowanej do pracowników wszystkich obszarów Banku, realnych zmian w funkcjonowaniu organizacji (tzw. eko-usprawnień) oraz oferty proekologicznych produktów i usług.

EDUKACJA

W kwietniu 2019 roku, spotkaniem z Katarzyną Wągrowską, autorką książki Życie Zero Waste i bloga ograniczamsie.com, Bank BNP Paribas zainaugurował kampanię edukacyjną, kierowaną do wszystkich pracowników oraz ich najbliższych.

Od tego czasu, w każdym miesiącu pracownicy Banku otrzymują dawkę ekologicznej wiedzy – wskazówki i gotowe rozwiązania pomagające żyć w zgodnie z naszą planetą. Pracownicy poznają przyczyny i skutki zmian klimatu oraz sposoby, by im przeciwdziałać. W I edycji programu poszczególnym miesiącom przyświecały tematy odnawialnych i nieodnawialnych zasobów, które na co dzień segregowane są w ramach pięciu frakcji odpadów.

Poziom swojej wiedzy pracownicy mogą regularnie sprawdzać w ramach quizów tematycznych. Na eko-ekspertów czekają przyjazne środowisku gadżety, pomagające wprowadzać w życie zasady zero waste. Aby utrwalać eko-postawy Bank zachęca również pracowników do podejmowania comiesięcznych eko-wyzwań i dzielenia się swoimi pomysłami i osiągnięciami.

W ramach kampanii powstała także specjalna strona w wewnętrznym intranecie – skarbnica wiedzy o ekologii dla pracowników Banku BNP Paribas.

W ramach programu odbywają się także spotkania inspiracyjne i warsztaty. Swoją wiedzą z pracownikami Banku dzielili się z uznani eksperci m.in. Franck Courchamp – twórca filmu dokumentalnego „Oddzielny gatunek” oraz Marcin Popkiewicz – fizyk jądrowy, klimatolog, autor książki „Nauka o klimacie”.

DZIAŁANIA

W 2018 roku w ramach akcji „Załączmy nasze miasta”, pracownicy-wolontariusze Banku BNP Paribas we współpracy z Fundacją Łąka, na osiedlu Jazdów w Warszawie oraz na Błoniach Mogilskich w Krakowie zasiali łąki kwietne. W październiku 2019 roku posiali łąkę w okolicach Centrum Operacyjnego Banku w Rudzie Śląskiej.

We wrześniu 2019 Bank BNP Paribas we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia oraz pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zorganizował akcję #TrashChallenge. Pracownicy wraz z bliskimi wzięli udział w piknikach edukacyjnych oraz wspólnie posprzątali zanieczyszczone tereny w 8 lokalizacjach w Polsce, stając się ambasadorami zmian.

EKO-USPRAWNIENIA

W ramach programu Bank Zielonych Zmian w Banku wdrożono szereg eko-usprawnień – inicjatyw wpływających na minimalizowanie szkodliwości funkcjonowania organizacji wobec natury.

Bank BNP Paribas podjął walkę z plastikiem: z platform zakupowych wycofano możliwość zamówienia jednorazowych, plastikowych kubków, sztućców, talerzy itp. oraz napojów w plastikowych butelkach. Centrale, centra biznesowe i oddziały wyposażono w dystrybutory z wodą, karafki i szklanki. Trwa proces minimalizowania zużycia plastiku w kantynach  w Centralach Banku: organizacja promuje przychodzenie po posiłek z własnym pojemnikiem, a plastikowe sztućce i opakowania wymienia na ekologiczne i kompostowalne, by finalnie osiągnąć stan plastic free.

W kantynie „Paribar” w Centrali Banku w Warszawie przy ulicy Kasprzaka rozpoczęto pilotażowy program kompostowania odpadów. Wytworzony kompost nawozi okoliczne trawniki. Pracownicy mogą zabrać go do domu, by odżywić swoje rośliny.

Bank promuje i produkuje zrównoważone gadżety: wielorazowe lunchboxy, bidony i ekotorby. Siatki wielkoformatowe z kampanii ”Ty jesteś zmianą, a my bankiem zmieniającego się świata przetworzone zostały na plecaki i torby wielokrotnego użytku. Niewykorzystane materiały promocyjne otrzymują drugie życie lub przekazywane są organizacjom społecznym.

Bank odpowiedzialnie podchodzi do planowania gadżetów marketingowych i ulotek. Nowe ulotki i inne formaty reklamowe tworzone są z ekologicznych i certyfikowanych materiałów, by później mogły zostać przetworzone na surowce wtórne.

PASIEKA POD GWIAZDAMI

Od czerwca 2017 roku na dachu biurowca Centrali Banku przy ul. Kasprzaka w Warszawie w trzech ulach mieszkają pszczoły miodne. W 2019 roku pszczela rodzina rozrosła się. W Rudzie Śląskiej powstała pasieka składająca się z sześciu uli. Pasieki BNP Paribas są wkładem organizacji w zrównoważony ekosystem miejski. Dzięki nim Bank dba o rośliny na pobliskich działkach, w parkach i ogrodach.

PROMOWANIE EKO-TRANSPORTU

Od kilku lat Bank BNP Paribas wprowadza do bankowej floty samochodowej auta hybrydowe, umożliwiające ograniczenie emisji substancji szkodliwych do środowiska.

Realizowana od 2017 roku Akademia Bezpiecznej Jazdy to program szkoleń z zakresu bezpiecznej i ekologicznej jazdy dla wszystkich użytkowników samochodów służbowych w Banku. Dla pracowników, którzy nie korzystają z samochodów służbowych, odbywają się comiesięczne konkursy dotyczące bezpiecznej jazdy oraz prawa ruchu drogowego, w których nagrodą główną jest uczestnictwo w całodniowym szkoleniu Akademii Bezpiecznej Jazdy.

W ramach programu Carpooling pracownicy mogą dojeżdżać do pracy wspólnie. Pracownicy korzystający z carpoolingu wpływają na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, oszczędzają pieniądze, bo koszty paliwa dzielone są pomiędzy wszystkich, a także czas - przysługuje im bezpłatne miejsce parkingowe. Dodatkowo, wspólna podróż stwarza okazje do nawiązywania nowych znajomości i lepszego poznania współpracowników.

W 2018 roku pracownicy Banku zaczęli korzystać z programu carsharing – wypożyczania aut na godziny, a nawet na minuty. Bank promuje także podróże do pracy rowerem. W centralach pracownicy mają do dyspozycji strzeżone parkingi rowerowe i prysznice, a w oddziałach klienci i pracownicy mają dostęp do stojaków rowerowych przed większością placówek.

Bank promuje także odpowiedzialne planowanie podróży służbowych, dostępność telekonferencji i wideokonferencji oraz ograniczanie wyjazdów szkoleniowych poprzez prowadzenie szkoleń e-learningowych.

WSPIERANIE TRANSFORMACJI ENEREGTYCZNEJ

BNP Paribas nieustannie rozwija ofertę „zielonych” produktów i usług, wspierających klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną. W 2018 roku Bank powołał Biuro ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju – bankowe centrum kompetencji w zakresie rozwoju zrównoważonego finansowania. Celem jednostki jest m.in. analiza i opracowywanie programów, które w optymalny sposób wspierać będą inwestycje realizowane przez klientów Banku z różnych segmentów rynku. Bankowe centrum kompetencji w zakresie rozwoju zrównoważonego finansowania w 2019 roku zawarło umowy:

 • z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), w ramach której środki w oparciu o program ELENA (European Local Energy Assistance) na wsparcie techniczne dla wspólnot mieszkaniowych z zakresu efektywności energetycznej oraz z tego samego programu na wsparcie techniczne dla przedsiębiorstw MSP i MidCAP z zakresu efektywności energetycznej budynków komercyjnych,

 • z EBI w zakresie instrumentu podziału ryzyka (risk sharing instrument) w ramach Programu PF4EE (Private Finance for Energy Efficiency) w oparciu o program LIFE – program działań na rzecz środowiska i klimatu (2014 – 2020). Program LIFE to instrument Unii Europejskiej.

 • z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) dotyczącej współpracy przy udzielaniu przedsiębiorstwom MSP gwarancji BiznesMax, wspierających MSP w zakresie projektów o charakterze innowacyjnym i ekologicznym.

Dynamiczny rozwój oferty kredytów na instalacje odnawialnych źródeł energii dla klientów indywidualnych pozwolił osiągnąć wynik 10 000 sfinansowanych instalacji dla gospodarstw domowych.

INSPIROWANIE INNYCH

Bank BNP Paribas działa na rzecz sprawiedliwości społecznej i klimatycznej. Eksperci Banku dzielą się wiedzą podczas konferencji i wydarzeń branżowych, promując zrównoważone podejście do finansowania inwestycji.

Eksperci Banku wzięli udział m.in. w SDGs Summit organizowanym przez CSR Europe w Brukseli czy Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Podczas Europejskiego Kongresu Finansowego Bank był gospodarzem debaty „Zielone finanse – zasady, standardy i raportowanie”, a podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy debaty „Zrównoważone finansowanie - nowe modele biznesowe”.

W ekologicznym klimacie odbyło się Rendez-vous Biznesu CCIFP z Przemkiem Gdańskim. Spotkanie zatytułowane „Bank zielonych zmian – klimat, odpowiedzialność, współpraca” dotyczyło zmian klimatycznych oraz działań Banku w zakresie rozwoju „zielonego” proklimatycznego finansowania. Gościem specjalnym spotkania był Kamil Wyszkowski - Dyrektor Generalny UN Global Compact w Polsce, który w swoim wystąpieniu przybliżył uczestnikom znaczenie zmian klimatycznych.

Troską o środowisko naturalne Bank BNP Paribas stara się zarażać klientów i partnerów, m.in. magazyn newonce oraz radio newonce, które przygotowało serię audycji i podcastów KLIMAT.

WIELKIE OGRODY TLENOWE

Żyjemy na kredyt pod zastaw ziemi, a dług ekologiczny drastycznie wzrasta. Zapobieganie zmianom klimatycznym to obowiązek nas wszystkich. Chcąc jak najlepiej odpowiadać na zmieniającą się rzeczywistość, BNP Paribas w komunikacji skupia się na sprawach istotnych i uniwersalnych – ważnych dla Polaków. Dlatego, podążając za eko-zaangażowaniem pracowników opracował kampanię „Zmiany klimatu kosztują”, w ramach której nie tylko edukował na temat zmian klimatu, ale także podjął się stworzenia Wielkich Ogrodów Tlenowych, które posadzi na nieużytkach, by oczyszczać powietrze wokół nas.

PARTNERSTWA

Bank jest partnerem organizacji i inicjatyw wspierających ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu. Od 2017 roku Bank wspiera Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”. Bank BNP Paribas jest partnerem programu „SDG11 – Zrównoważone miasta” United Nations Global Compact Network Poland. W ramach partnerstwa Bank wspiera kampanię „Pierwsza doba bez smogu” oraz inne działania Global Compact Network Poland mające na celu promowanie ekologicznych postaw. Prezes Banku BNP Paribas, Przemek Gdański, jest członkiem Rady Programowej UNGC. Wziął także udział w dorocznej publikacji Yearbook 2019, w której nawoływał konsumentów, firmy i instytucje do zaangażowania w inicjatywy w ramach 13 Celu Zrównoważonego Rozwoju – działań na rzecz klimatu.

Bank współpracuje także z UNEP/GRID-Warszawa oraz jest członkiem partnerstwa „Razem dla środowiska” na rzecz realizacji środowiskowych celów zrównoważonego rozwoju.

W 2019 roku Bank BNP Paribas dołączył do „Partnerstwa dla klimatu” m. st. Warszawy.

Przemek Gdański, jako pierwszy CEO z Polski, poprał inicjatywę „CEO CALL TO ACTION” na rzecz sprawiedliwości klimatycznej, powołaną w maju 2019 roku podczas SDG Summit w Brukseli.

ZAANGAŻOWANIE DOCENIONE PRZEZ RYNEK

Bank BNP Paribas został uznany za najbardziej odpowiedzialną firmę w Polsce. Zajął I miejsce w klasyfikacji generalnej oraz I miejsce w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy w trzynastej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm.

W 2019 roku Bank BNP Paribas otrzymał nagrody za zaangażowanie na rzecz klimatu:

 • W grudniu – Nagrodą Partnership for Sustainability Award 2019, przyznaną przez Global Compact Network Ukraine – doceniono Program Transformacji Energetycznej, który wspiera modernizację energetyczną budynków mieszkalnych.

 • 27 listopada podczas Sustainable Economy Summit, organizowanego przez Executive Club, Bank BNP Paribas otrzymał statuetkę Sustainable Economy Awards w kategorii Lider Zrównoważonego Finansowania za inicjowanie i wdrażanie rozwiązań z zakresu Sustainable Finance.

 • 8 listopada podczas spotkania Partnerstwa dla środowiska Bank BNP Paribas otrzymał wyróżnienie za realizację misji partnerstwa, działania edukacyjne oraz wdrażanie eko-usprawnień w ramach programu Bank Zielonych Zmian.

 • 18 czerwca flota samochodowa Banku BNP Paribas zwyciężyła w plebiscycie Fleet Derby 2019 w kategorii Ekologiczna Flota.

 • 16 kwietnia Bank BNP Paribas już po raz piąty otrzymał Srebrny Listek CSR POLITYKI oraz Nagrodę za wspieranie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i zwiększenie dostępności produktów finansowych wspierających gospodarkę niskoemisyjną.

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page