top of page

DOFINANSOWANIE NAWET W 100%


Wczoraj pisaliśmy o inwestowaniu przez dolnośląskie gminy w OZE. Dzisiaj informujemy skąd uzyskać dofinansowanie.

Obok wymagań kierowanych przez UE pod adresem Polski, które dotyczą ekologii i ochrony środowiska naturalnego, są jeszcze udogodnienia w postaci szeregu dofinansowań. Jednak te źródła wsparcia są dość szeroko promowane, dlatego my dzisiaj przekazujemy informację o pozaunijnych funduszach.

Nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 adresowany jest do:

  • · organizacji zrzeszających/działających na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, a także związków i partnerstw miast, gmin, powiatów i regionów;

  • · organizacji samorządu gospodarczego.

Do dyspozycji czeka ponad 1,5 mln zł. Środki na dofinansowanie pochodzą z  z Funduszu Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego  2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Składając wniosek w naborze beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 100 proc.  kosztów kwalifikowanych, w tym 10 proc. dofinansowania w formie zaliczki.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty, które przyczynią się do wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami i organizacjami z Państw-Darczyńców.  Wymagane jest, aby wszystkie wnioski miały charakter bilateralny i były  wnioskami  partnerskimi tj. przygotowanymi i składanymi wspólnie z partnerem pochodzącym z Norwegii.

Formą wdrażania jest „projekt parasolowy”, w którym jest jeden partner wiodący – beneficjent (organizacja samorządu gospodarczego – izba gospodarcza) i wielu innych partnerów - podmioty współpracujące i wdrażające określoną część projektu, tzw. projekt pilotażowy i/lub mikro-projekt (przedsiębiorstwa stanowiące grupę docelową).

Celem prowadzonego programu jest udzielenie wsparcia dla nawiązania i wzmocnienia wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii oraz najlepszych praktyk pomiędzy podmiotami polskimi i norweskimi. Realizowane przez Beneficjentów projekty powinny prowadzić do zwiększenia świadomości i budowy kompetencji w obszarze efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia wytwarzania odpadów i redukcji zanieczyszczeń do atmosfery, wody i gruntu.

Minimalna kwota dofinansowania dla jednego projektu parasolowego wynosi 183 823,75 euro tj. 763 824,45 zł., zaś maksymalna kwota dofinansowania to 367 647,50 euro tj. 1 527 648,89 zł.

Nabór trwa do 30.09.2015r.

Więcej informacji o naborach wniosków do Programu PL04:

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


bottom of page