top of page

INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE NA PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ


Wybory dzisiejszych konsumentów, a szczególnie młodego pokolenia, oparte są na trosce o środowisko naturalne. Według CBOS, ponad 80% społeczeństwa deklaruje, że chce zrobić coś w kierunku poprawy stanu środowiska, jednak więcej niż 50% ogranicza się tylko

do drobnych działań, jak wymiana oświetlenia na energooszczędne, gdyż nie wiedzą, co można w tym zakresie zrobić.

Część z tych osób to także potencjalni zainteresowani aktywnym wykorzystaniem inteligentnych sieci energetycznych. Warto, aby wiedzieli, jakie korzyści środowiskowe, ale nie tylko,  przyniesie stosowanie takiego rozwiązania. Czym jednak są te sieci, jak działają i jakie mogą nam przynieść korzyści?

- Potrzeba uniezależnienia się od dotychczas wykorzystywanych źródeł energii jest ogromna. Nasz projekt pomaga społeczeństwu w dotarciu do wiedzy dotyczącej inteligentnych sieci energetycznych, stanowiących odpowiedź na tę potrzebę – wyjaśnia Małgorzata Perek, ekspert w projekcie „Od konsumenta do prosumenta – czyli dlaczego warto wdrożyć inteligentne sieci energetyczne w Polsce” - W zgłębieniu tematu pomagają przygotowane przez nas bezpłatne narzędzia, z których każdy zainteresowany może skorzystać wchodząc na stronę projektu www.domzenergia.pl.

E-learning

Kursy e-learningowe na platformie przedstawiają historię rodziny Smart oraz Ekoinżyniera. Uczestnicy platformy mogą śledzić krok po kroku losy rodziny, która mieszka w domu jednorodzinnym i zastanawia się nad korzyściami, jakie mogą osiągnąć z wdrożenia ISE. Do zastosowania innowacyjnych rozwiązań przekonuje ich Ekoinżynier. Obala on negatywne przekonania i mity związane ze zrównoważonym i racjonalnym gospodarowaniem energią.

Każdy kurs zakończony jest quizem, mającym na celu zweryfikowanie zdobytej wiedzy. Na ten moment dostępne są kursy podstawowe. - Szybki kurs podstawowy przeznaczony jest dla domowego użytkownika energii. W przyjazny i przystępny sposób pokazujemy, jakie korzyści finansowe i użytkowe można osiągnąć dzięki ISE – opowiada Magłorzata Perek.

Wkrótce dodany zostanie drugi poziom – zaawansowany, prezentujący w sposób szczegółowy model działania ISE oraz jego elementy składowe. Kompendium wiedzy w kursie zaawansowanym skierowane jest do pasjonatów i osób zawodowo zainteresowanych ISE. Zespół najlepszych ekspertów z polskich uczelni technicznych i praktyków jest w trakcie opracowywania kompletnego zestawu wiedzy na temat ISE. Platforma e-learningowa Domu z Energią stanowi jedyne takie miejsce, w którym zainteresowani znajdą pełen zakres informacji. Kursy dostępne są na stronie: http://www.domzenergia.pl/elearning/

Słownik

Świat inteligentnych sieci energetycznych to świat wielu nowych pojęć oraz nierzadko skomplikowanych zagadnień. Na platformie e-learningowej zainteresowani mogą skorzystać ze Słownika i poznać pojęcia takie jak: prosument, inteligentne liczniki, zdalny odczyt, smart city, czy bezpieczeństwo energetyczne. Słownik: http://www.domzenergia.pl/Slownik

Interaktywny model ISE

Za pomocą interaktywnego modelu ISE każdy może przekonać się, w jaki sposób funkcjonuje inteligentna sieć oraz jakie relacje panują pomiędzy poszczególnymi producentami i konsumentami energii. Każdy użytkownik ma możliwość zarządzania siecią, uruchomienia bądź wyłączenia instalacji oraz analizowania efektywności sieci, w zależności od pory dnia oraz warunków pogodowych. Poszczególne elementy składają się na cały ekosystem sieci energetycznej (wraz z generacją i odbiorcami). Animacja przedstawia etapy rozwoju ISE, rolę poszczególnych podmiotów i instalacji oraz symulację działania docelowego kształtu całego systemu energetycznego.

- Stworzone i uruchomione przez nas narzędzia mają na celu podniesienia świadomości społeczeństwa oraz pokazanie rzeczywistych korzyści wynikających z wdrożenia inteligentnych sieci energetycznych – dodaje Małgorzata Perek.

Projekt „Od konsumenta do prosumenta – czyli dlaczego warto wdrożyć inteligentne sieci energetyczne w Polsce” przedstawia realne możliwości przystosowania infrastruktury sieci do istniejącego systemu energetycznego w celu zintensyfikowania rozwoju m.in. rozproszonej generacji, przyłączania odnawialnych źródeł energii, wprowadzania systemów magazynowania energii oraz zwiększenia efektywności energetycznej a w konsekwencji realizacji celów pakietu klimatyczno-energetycznego UE.

Niniejszy materiał został opublikowany w ramach przedsięwzięcia „Od konsumenta do prosumenta – czyli dlaczego warto wdrożyć inteligentne sieci energetyczne w Polsce” dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Za jego treść odpowiada wyłącznie OTS Wolna Przedsiębiorczość.


4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page