top of page

KANALIZACJA DLA PONAD 4 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW GMINY OŁAWA


Gmina wiejska Oława otrzymała potwierdzenie na ponad 20 mln złotych unijnego dofinansowania w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko m.in. na budowę około 13 km kanalizacji. Dokument przekazał prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Aleksander Marek Skorupa. Odebrał je wójt gminy Oława Jan Kownacki.

Uczestnikiem spotkania w siedzibie Funduszu był także poseł na Sejm RP Roman Kaczor. Samorządowcy starają się o środki na budowę nowej kanalizacji w Lizawicach, Jankowicach, Sobocisku, Zabardowicach i Miłonowie. Planowane kilkanaście kilometrów sieci w tych miejscowościach to tylko część dużego projektu. Zadanie obejmuje także już zrealizowane inwestycje. Wybudowano ponad 50 km kanalizacji w Stanowicach, Stanowicach-lotnisko i Marcinkowicach (te prace zakończono w 2013 r.) oraz oczyszczalnię ścieków. Zakład w Stanowicach o przepustowości 1.200 m3 na dobę budowano w latach 2007-2012. Z zakończonych inwestycji korzysta już ponad 1,6 mieszkańców, którzy zostali podłączeni do sieci kanalizacyjnej. Nowa infrastruktura służy także kilkunastu zakładom przemysłowym m.in. ze strefy rozwoju gospodarczego w Stanowicach oraz szkole podstawowej w Marcinkowicach. Samorządowcy planują, że do 2016 roku do sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych jeszcze ponad 2,5 tys. mieszkańców. Koszt całego zadania obejmującego budowę łącznie 63 km kanalizacji i oczyszczalni ścieków to około 54 mln zł. WFOŚiGW we Wrocławiu udzielił już wcześniej wsparcia finansowego na realizację inwestycji, które już zostały zakończone. Pożyczki na budowę kanalizacji i oczyszczalni wyniosły ponad 19,3 mln zł a dotacje ponad 7,3 mln zł. Zadanie oławskich samorządowców nie jest jedynym, które otrzymało unijne wsparcie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu obsługuje na Dolnym Śląsku 50 projektów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Ich łączna wartość wynosi ponad miliard złotych. Unijne dofinansowanie wynosi około 0,5 mld zł. Zakończono już budowę ponad 350 km kanalizacji. Wybudowano i zmodernizowano 9 oczyszczalni ścieków. WFOŚiGW we Wrocławiu jest aktywnym partnerem dolnośląskich beneficjentów, którym zapewnia nie tylko finansowe, ale także merytoryczne wsparcie. WFOŚiGW we Wrocławiu m.in. monitoruje i pomaga podczas opracowania projektów do udziału w konkursach, ocenia złożone wnioski, zawiera umowy, rozlicza i nadzoruje realizację inwestycji i przekazuje środki unijne.

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page