top of page

NOWE GRANICE KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO


Od nowego roku zaczną obowiązywać nowe granice Karkonoskiego Parku Narodowego. Jego powierzchnia zwiększy się o ponad 370 ha. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie Karkonoskiego Parku Narodowego w granice Parku zostaną włączone grunty będące własnością Skarbu Państwa, a obecnie w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, położone pomiędzy górą Chojnik a głównym kompleksem Parku. Ochroną zostaną objęte cenne lasy liściaste ze znacznymi fragmentami dobrze zachowanych siedlisk przyrodniczych kwaśnej buczyny górskiej oraz żyznej buczyny sudeckiej. Po wejściu w życie rozporządzenia powierzchnia Parku będzie wynosiła ponad 5951 ha. Ponadto w granice Karkonoskiego Parku Narodowego zostanie włączona nieruchomość przekazana na rzecz Parku przez miasto Jelenia Góra. W budynkach znajdujących się na tej działce powstaje Centrum Muzealno-Edukacyjne, które będzie dostępne zarówno dla społeczności lokalnych, jak i turystów odwiedzających Park. Stworzy to również szansę rozwoju tej części miasta, dzięki funkcjonowaniu atrakcji turystycznej, jaką niewątpliwie będzie Centrum.
5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Kommentare


bottom of page