top of page

O KONFERENCJI POLSKIEJ IZBY EKOLOGII

Zaktualizowano: 27 cze 2020


Zapraszamy na konferencję, którą 8 maja 2018 r., w Hotelu Courtyard by Marriott w Katowicach, organizuje Polska Izba Ekologii. Temat to: Racjonalizacja gospodarki odpadami w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym”.

Celem konferencji jest wymiana poglądów oraz zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie transformacji w kierunku gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym. Gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym to nowe podejście opierające się na odejściu od modelu linearnego weź – zużyj – wyrzuć, a przejściu na model cyrkularny. Celem wdrożenia  gospodarki o obiegu zamkniętym jest pobudzanie konkurencyjności  gospodarki, tworzenie miejsc pracy i wspieranie trwałego wzrostu gospodarczego. Z punktu widzenia gospodarowania odpadami, bezpośrednim celem jest zmiana podejścia do odpadów poprzez ich dalsze wykorzystanie jako zasobów ograniczając jednocześnie zużycie surowców pierwotnych. Konferencja skierowana jest do przedsiębiorców uwzględniających konieczność wdrożenia zasad zgodnych z gospodarką o obiegu zamkniętym, przedsiębiorców stanowiących ogniwa gospodarowania odpadami, w tym recyklerów,  przedstawicieli jednostek samorządowych oraz  organizacji pozarządowych. O objęcie honorowego patronatu nad Konferencją zwróciliśmy się do Ministra Środowiska, Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Prezydenta Miasta Katowic, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Senackiej Komisji Infrastruktury.

Zarys programu konferencji:

Racjonalizacja gospodarki odpadami  w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym Termin: 8 maja 2018 r. Miejsce: Hotel Courtyard by Marriott w Katowicach, ul. Uniwersytecka 13   10.00 – 12.00 PANEL I 1. Wprowadzenie – Czesław Śleziak, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii;

2. Stan prawny gospodarki odpadami w aspekcie gospodarki o obiegu zamkniętym –  Łukasz Sosnowski, Departament Innowacji Ministerstwo Rozwoju;

3. Przygotowania do gospodarowania odpadami w świetle gospodarki o obiegu zamkniętym – podejście metropolitarne – Łukasz Tekeli, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;

4. Możliwości pozyskiwania środków na transformację modelu biznesowego u przedsiębiorcy celem dopasowania do gospodarki o obiegu zamkniętym – dr Przemysław Jura, CAPITAL Europejski Consulting Inwestycyjny w Katowicach;

5. Japońskie rozwiązania w efektywnym, selektywnym zbieraniu odpadów – dr hab. inż. Jurand Bień, Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych, Politechnika Częstochowska;

6. Rozszerzona odpowiedzialność producenta, a pakiet KE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym – Przedstawiciel REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z Warszawy. 12.00 – 12.30 PRZERWA KAWOWA   12.30 – 15.00 PANEL II   1. Miejsce termicznego przekształcenie odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym  – Przedstawiciel SUEZ Polska Sp. z o.o. z Warszawy;

2. Innowacyjne metody recyklingu odpadów wielomateriałowych zapewniających obieg cyrkularny – Przedstawiciel Mondi Świecie S.A. w Warszawie;

3. Czy opakowania biodegradowalne realizują cele gospodarki o obiegu zamkniętym – Przedstawiciel Werner&Mertz Polska Sp. z o.o. z Warszawy;

4. Technologia D4 jako innowacyjny sposób przekształcania odpadów resztkowych – Przedstawiciel;

5. Przetwarzanie opakowań po środkach ochrony roślin, recykling odpadów niebezpiecznych –  Piotr Machnik, Polimer Inno Tech Sp. z o.o.  w Siemianowicach Śląskich. 15.00  PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Więcej informacji na stronach Polskiej Izby Ekologii

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak - do 27 kwietnia - należy zgłosić swój udział, karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie. http://www.pie.pl/konferencje/racjonalizacja-gospodarki-odpadami-w-kontekscie-gospodarki-o-obiegu-zamknietym.html

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page