top of page

ODPADY I SUROWCE


Szybka rotacja produktów, jak też wysokie oczekiwania konsumentów sprawiają, że gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorcy, wytwarzają coraz więcej odpadów nieorganicznych. Nie można jednak postrzegać tego zjawiska wyłącznie w kategoriach odpadowych, gdyż kryje się w nim także potencjał surowcowy.

W Polsce zaczęto dostrzegać ten aspekt w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to nieśmiało podjęto próby segregacji odpadów, chociaż akcje zbierania makulatury w szkołach pamiętają nawet najstarsi. Jednym z celów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach jest unormowanie gospodarki odpadami ukierunkowanej na powtórne ich wykorzystanie. Szczególnym rodzajem odpadów są odpady komunalne, które w myśl wspomnianej ustawy stanowią odpady powstałe w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Właśnie w tym obszarze znajdują się znaczne pokłady możliwości odzysku surowców.

Ważnym elementem Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych są sortownie odpadów. Obok mechanicznego sortowania szeroko stosowaną metodą odzysku jest ręczne sortowanie masy odpadowej na poszczególne frakcje. Przy tego typu pracach nie zawsze można zastąpić człowieka rozwiązaniami technicznymi. Praca w sortowni to nie tylko wybieranie ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych składników nadających się do przetworzenia, ale również wstępne ręczne sortowanie odpadów bezpośrednio przy rozładunku. Pozwala to przede wszystkim na efektywny odzysk tektury i szkła. Ponadto koniecznością jest rozcinanie i opróżnianie worków w celu umożliwienia dalszego procesu segregacji. Odrębnym działaniem jest obsługa urządzeń instalacji i zapewnienie ich bezawaryjnej pracy. Zdarzają się bowiem odpady, które utrudniają pracę taśmociągów i innych urządzeń.

Przedsiębiorstwo Usługowe Jarexs Sp. z o.o. w Legnicy od wielu lat zapewnia funkcjonowanie sortowni odpadów, świadcząc swoje usługi w tym zakresie. Wypracowany sposób działania gwarantuje zarówno ciągłość pracy sortowni, poprzez na elastyczne zarządzanie kadrami, jak też bezpieczeństwo pracowników. Szczególnie ważne jest zapewnienie maksymalnie higienicznych warunków pracy, gdyż personel wykonujący swoje zadania w sortowniach narażony jest na wiele szkodliwych czynników. Należą do nich zagrożenia urazami mechanicznymi, różnego rodzaju zakażenia, a także odziaływanie wysokiego stężenia bioaerozolu grzybowego wydzielającego się z masy odpadowej.

Korzyści współpracy z P.U. Jarexs Sp. z o.o. to nie tylko rozwiązanie problemów kadrowych, ale również możliwość zmniejszenia kosztów ponoszonych przy eksploatacji sortowni. Warto zatem skorzystać z outsourcingu tego procesu, który z powodzeniem realizowany jest w wielu instalacjach.

11 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page