top of page

PO CO NAM (P)ONE?


Program Ograniczenia Niskiej Emisji, czyli PONE, to dokument, który powinna mieć każda gmina. Nie po to, by był bezużytecznym "półkownikiem", nie. PONE to element wykonawczy gminnych Programów Ochrony Środowiska, jest też niezbędnym załącznikiem do wniosków o dofinansowanie (dotacje, pożyczki) zarówno z funduszy krajowych jak i UE. Wiele gmin nie dysponuje jednak takim programem.

Programy ograniczenia niskiej emisji są realizowane zarówno jako wynik ogólnej strategii gmin, ukierunkowanej na poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji, jak i ze względu na istnienie konieczności sporządzenia Programu z uwagi na przekroczenia stężeń emisji zanieczyszczeń (np. w zakresie pyłu PM10). Przekroczenia te są stwierdzone w opracowywanych przez samorządy wojewódzkie Programach Poprawy Jakości Powietrza, które nakładają na gminy konieczność opracowania PONE dla obszaru konkretnych gmin.

Podstawową częścią opracowania jest analiza aktualnego stanu urządzeń grzewczych oraz potrzeb obiektów użyteczności publicznej i mieszkańców w zakresie systemów grzewczych, co stanowi podstawę do określenia ich wpływu na środowisko. Formuła uproszczonego audytu energetycznego, pozwala na określenie rezultatów wielu możliwych rozwiązań i wykazanie różnic, jakie wynikają z tej różnorodności - chodzi tu o kryteria: ekologiczne i ekonomiczne. W konsekwencji określić można zadania na terenie gminy, których realizacja pozwoli osiągnąć zamierzony efekt ekologiczny. PONE jest niezbędne do uruchomienia mechanizmu umożliwiający wsparcie, zarówno dla obiektów gminnych jak i mieszkańców, w realizacji zadań związanych z modernizacją systemów grzewczych. Możliwe jest pozyskanie dofinansowania na zastosowanie w takich obiektach ekologicznych źródeł ciepła, zachowując możliwość wyboru co do paliwa, urządzeń i zakresu inwestycji.

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page