top of page

PORZĄDKI W GOSPODARCE WODNEJ


46 projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ma szansę na dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko. Ich wartość wynosi w sumie 993 mln złotych.

W Ministerstwie Środowiska zatwierdzono już dwie listy rankingowe projektów złożonych w ramach naboru nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014. Nabór dotyczył dwóch grup przedsięwzięć. Po pierwsze: projektów z aglomeracji z przedziału 10-15 tys. mieszkańców, w ramach której na liście rankingowej znalazło się 13 inwestycji o łącznej całkowitej wartości prawie 166 mln zł oraz łącznej wnioskowanej kwocie dofinansowania UE ponad 90 mln zł, w tym gminy Syców, Długołęka i Oława. Po drugie: projektów z aglomeracji powyżej 15 tys. mieszkańców, w ramach której na liście rankingowej znalazło się 33 inwestycje o łącznej całkowitej wartości prawie 827 mln zł oraz łącznej wnioskowanej kwocie dofinansowania UE niemal 433 mln zł. Na liście znajduje się również Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji. Wartość całkowita 46 projektów umieszczonych na listach rankingowych to prawie 993 mln zł, zaś suma wnioskowanego dofinansowania UE to niemal 523 mln zł. Zainteresowanie wnioskodawców przekroczyło pięciokrotnie pierwotną alokację przewidzianą w konkursie – w związku z czym Ministerstwo Środowiska zdecydowało się na jej zwiększenie do maksymalnego możliwego w chwili obecnej poziomu. Ponieważ istotnie przekroczono kwoty dofinansowania w złożonych wnioskach ponad alokację pierwotnie określoną w konkursie oraz alokację dostępną w działaniu 1.1 utworzono listę rezerwową. Na liście rezerwowej znalazło się 7 projektów z aglomeracji powyżej 15 tys. mieszkańców, o łącznej kwocie dofinansowania ok. 64 mln zł. W celu usprawnienia procesu oceny wniosków o dofinansowanie oraz działań związanych z zawieraniem nowych umów o dofinansowanie wszystkie umieszczone na listach rankingowych projekty (w tym rezerwowe) zostaną poddane ocenie merytorycznej II stopnia prowadzonej przez Grupę Roboczą.

Źródło: MŚ

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page