top of page

RELACJA Z KONFERENCJI II EKOWYZWANIA

Gospodarka elektroodpadami to wiele wyzwań, ale i szanse dla rynku i środowiska – wynika z konferencji II Ekowyzwania, która odbyła się 13 kwietnia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

II Ekowyzwania organizowane przez portal Ekopraktyczni.pl i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu poświęcone był gospodarce elektroodpadami, która może oszczędzać zasoby i tworzyć miejsca pracy.


Ekowyzwaniom patronowała posłanka Ewa Wolak, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Otwierając konferencję podkreśliła najważniejsze zagadnienia, czyli: trwające prace nad ustawą o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym, implementowanej w tej ustawie dyrektywie unijnej oraz o słabych stronach – czyli wyzwaniach – gospodarki odpadami, podkreśliła również wagę edukacji ekologicznej.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Janusz Ostapiuk w swoim wystąpieniu skoncentrował się przede wszystkim na polskich zobowiązaniach wobec Unii Europejskiej oraz na środkach zewnętrznych przeznaczonych na gospodarkę odpadami. Nawiązał również do prac nad ustawą –Jeśli chodzi o ustawę o ZSEE, to jestem spokojny. Uważam, że po dopracowaniu jej w Sejmie ostatecznie uzyskamy dobre prawo– zapewniał Janusz Ostapiuk.


Mniej optymizmu płynęło z prezentacji przygotowanej przez Grzegorza Skrzypczaka, prezesa ElektroEko, głównego partnera Ekowyzwań. –Dziś część branży powątpiewa, czy rzeczywiście intencją ustawodawcy jest odzysk i utylizacja szkodliwych frakcji, powstałych ze zużytego sprzętu, czy fikcyjne wypełnienie obowiązku nałożonego przez Unię Europejską– mówił Grzegorz Skrzypczak. Przedstawił on także najnowszą analizę i prognozę zarazem, dotyczącą zużytych telewizorów i oświetlenia w latach 2009-2021. Wynika z niej prosty wniosek, że jeśli nie zmienimy modelu finansowania odzysku i utylizacji elektroodpadów, zasypie nas góra starych telewizorów kineskopowych i zużytych żarówek.


O codzienności rynku elektroodpadów, podstawowych problemach wynikających między innymi z niskiej skuteczności selektywnej zbiórki mówili: Andrzej Sobolak, Prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami Gać-Oława, Aleksandra Brzoza, zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Usług Komunalnych WPO ALBA S.A. oraz Michał Kończyło, Dyrektor ZGO Gać-Oława.

Na II Ekowyzwaniach mogliśmy się przyjrzeć sprawdzonym praktykom w gospodarce elektroodpadami, stosowanym w innych krajach europejskich. O tym jak można osiągnąć wysoki poziom odzysku, zysk i tworzyć tak zwane zielone miejsca pracy mówił dr inż. Jan den Boer z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu, Jerzy Ziaja.

Wszyscy prelegenci przekonywali, że edukacja ekologiczna, segregacja odpadów na poziomie gospodarstwa domowego to podstawa powodzenia wszelkich rozwiązań. Skuteczne rozwiązania dla rynku elektroodpadów mogą być nie tylko korzystne dla środowiska, ale również dla gospodarki i naszego budżetu.

To druga konferencja zorganizowana przez portal Ekopraktyczni.pl. Spotkanie przedstawicieli biznesu, samorządu, nauki, rządu daje szanse na szukanie skutecznych rozwiązań. Rozwój gospodarczy musi odbywać z poszanowaniem przyrody, uwzględniając potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń. Obok racjonalnego zarządzania zasobami naturalnymi i rozwoju odnawialnych źródeł energii powinniśmy jak największą uwagę skupić na edukacji ekologicznej społeczeństwa.– mówi Aldona Ziółkowska-Bielewicz, redaktor naczelna portalu ekopraktyczni.pl, głównego organizatora konferencji Ekowyzwania.

10 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page