top of page

RELACJONUJEMY - TWOJA ENERGIA W TWOIM DOMU


Już za nami konferencja „Twoja Energia w Twoim Domu“, na której gościliśmy w związku z patronatem. Celem wydarzenia było przedstawienie aktualnej sytuacji na rynku OZE i perspektyw rozwoju energetyki prosumenckiej oraz możliwości rozwoju spółdzielni energetycznych.

Przedstawiciele branży OZE dokonali przeglądu dostępnych technologii oraz źródeł finansowana inwestycji w technologie oparte o odnawialne źródła energii. Wydarzenie zgromadziło przede wszystkim przedstawicieli gmin oraz inwestorów rolnych.

Konferencję rozpoczął Krzysztof Brzozowski z Centrum Technologii Energetycznych. Omówił dostępne formy dotacji i dofinansowania do inwestycji w odnawialne źródła energii, skupiając się przede wszystkim na programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „PROSUMENT“, tj. lini dofinansowania z przeznaczenim na zakup i montaż mikroinstalacji OZE. Z kolei pasjonat i praktyk fotowoltaiki Jacek Prypin zaprezentował działanie instalacji fotowoltaicznych w małej sieci gospodarstw domowych. Zgromadzeni goście mieli liczne pytania do obu prelegentów, m.in. interesowało ich warunki otrzymania dotacji, terminy uruchomienia programów pomocowych oraz procedury związane z rejestracją spółdzielni energetycznych.

Następnie przedstawione zostałyzałożenia i wymagania do programów funkcjonalnych i użytkowych dla technologii prosumenckiej. O opłacalności oraz przygotowaniu się do stworzenia takich programów opowiadał Piotr Mikos z Domy Czystej Energii Sp. z o.o. wraz z Arkadiuszem Wądrzykiem z firmy Magit. Zagadnienie przyłączenia do sieci omówił przedstawiciel Tauron Dystrybucja,Maciej Mróz, którego wystąpienie sprowokowało  uczestników konferencji do burzliwej dyskusji.

Kolejnym tematem, który wywołał lawinę pytań były zasady wsparcia dla mikroinstalacji OZE zgodnie z aktualnym prawem i ustawą OZE. Zagadnienie omówił Bartłomiej Świderek z GLOBEnergia.pl. Ostatnia część konferencji miała na celu wskazanie gościom dobrych praktyk związanych z technologią grzania oporowego, którą przedstawił Józef Jurczyk z Palme Solar Polska.Rozwiązania techniczne do dystrybucji ciepła w mikro sieci, omówił Maciej Sokolik z Thermaflex Izolacji.Tomasz Maciejewski z Gramwzielone.pl zaznajomił uczestników konferencji z aplikacją, służącą do oszacowania opłacalności między innym fotowoltaiki.

Konferencja była wydarzeniem zamykającym projekt „Od konsumenta do prosumenta – czyli dlaczego warto wdrożyć Inteligentne Sieci Energetyczne w Polsce“. Realizator projektu za pomocą przygotowanych na platformie www.domzenergia.plnarzędzi, przedstawił realne możliwości przystosowania infrastruktury sieci do istniejącego systemu energetycznego, w celu zintensyfikowania rozwoju m.in. rozproszonej generacji, przyłączania odnawialnych źródeł energii, wprowadzania systemów magazynowania energii oraz zwiększenia efektywności energetycznej a w konsekwencji realizacji celów pakietu klimatyczno-energetycznego UE. W ramach projektu powstały narzędzia edukacyjne, z których można bezpłatnie korzystać: kursy e-learningowe - szybki kurs podstawowy przeznaczony dla domowego użytkownika energii oraz kurs zaawansowany, w szczegółowy sposób prezentujący model działania ISE oraz jego elementy składowe, skierowane do pasjonatów i osób zawodowo zainteresowanych ISE. Dodatkowymi narzędziami są interaktywny model domu prosumenckiego w inteligentnej sieci energetycznej oraz kalkulator fotowoltaiczny, który umożliwia obliczenie rocznego zużycia energii elektrycznej dla danego użytkownika. Do końca czerwca trwają również webinaria, czyli szkolenia online dotyczące m.in. rozwoju technologii fotowoltaicznej, systemu taryf gwarantowanych, szans i zagrożeń jakie mogą wynikać z wdrożenia inteligentnych sieci energetycznych, możliwości sfinansowania np. własnej elektrowni. Wszystkie narzędzia dostępne są na stronie www.domzenergia.pl

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page