top of page

STOSUJESZ OPAKOWANIA? MUSISZ TEŻ EDUKOWAĆ!


Nie wszyscy właściciele i szefowie firm o tym wiedzą, ale zgodnie z ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne na rzecz ochrony środowiska. Czy przedsiębiorstwa podejmują takie działania?

Publiczne kampanie edukacyjne to każde działania mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, obejmujące informowanie o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi, możliwym wpływie odpadów opakowaniowych na środowisko i zdrowie ludzi, dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych, w tym kampanie w środkach masowego przekazu, ulotki i broszury informacyjne, plakaty, konkursy, konferencje oraz imprezy o charakterze informacyjno-edukacyjnym.

Obowiązek ten może być realizowany samodzielnie bądź za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań.

Organizacja odzysku opakowań przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5% przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym z przejęcia obowiązku odzysku i recyklingu.

Przedsiębiorca wykonujący ten obowiązek samodzielnie przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne lub przekazuje na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

תגובות


bottom of page