top of page

USTAWA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE WEEE


Sejm RP 10 lipca uchwalił ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, która ma ułatwić użytkownikom pozbycie się zużytego urządzenia. Teraz ustawa zostanie skierowana do dalszych prac w Senacie.

Ustawa zobowiązuje duże sklepy (sklepy o powierzchni poświęconej sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie mniejszej niż 400 m kwadratowych) do nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych (żaden z jego zewnętrznych wymiarów nie może przekraczać 25 cm), bez konieczności zakupu nowego urządzenia. Ponadto, użytkownik będzie mógł nieodpłatnie zwrócić sklepowi zużyty sprzęt (np. lodówkę lub pralkę) w miejscu dostawy nowo zakupionego sprzętu, o ile zużyte urządzenie jest tego samego rodzaju.

Ustawa przyczyni się do zwiększenia masy zbieranego zużytego sprzętu, a tym samym do osiągania przez Polskę poziomów zbierania tych odpadów, ich odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. Ponadto, ma doprowadzić do prowadzenia bezpiecznego dla zdrowia ludzi i środowiska demontażu zużytego sprzętu, a kolejno recyklingu i innych form odzysku odpadów powstałych po jego demontażu.

Przepisy ustawy zakażą bowiem zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotom innym niż wymienione w ustawie, co ma zminimalizować nielegalny demontaż zużytego sprzętu w celu sprzedaży pewnych jego elementów do tzw. punktów skupu złomu. Ustawa zapewnia pełną transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Do ustawy została przeniesiona również część przepisów z dotychczas obowiązującej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.



7 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Комментарии


bottom of page