top of page

W KROŚNICACH NOWY PSZOK


W listopadzie dla mieszkańców Gminy Krośnice powstał Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

PSZOK jest zlokalizowany przy wyjeździe z Wierzchowic w kierunku Wąbnic i działa w soboty od godziny 8:00 do godziny 16:00. PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów, pochodzących z gospodarstw domowych, wytworzonych i dostarczonych w sposób selektywny:

  • · odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone,

  • · zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

  • · meble i odpady wielkogabarytowe,

  • · przeterminowane leki i chemikalia,

  • · zużyte opony,

  • · zużyte baterie i akumulatory,

  • · odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne,

  • · tworzywa sztuczne.

Aby oddać przywiezione odpady, należy okazać pracownikowi PSZOK dokument potwierdzający miejsce zamieszkania (np. dowód osobisty, umowa najmu) wraz z bieżącym potwierdzeniem uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (podatek śmieciowy). Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 784 450 355 w godzinach pracy PSZOK-u ( w soboty, w godzinach 8.00.-16.00.).


Głównym elementem PSZOKu są kontenery na odpady (po prawej), z drugiej strony widać pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, na pierwszym planie waga najazdowa.

Każdy z kontenerów na odpady posiada tabliczkę z nazwą rodzaju odpadów jaki należy do niego kierować.

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Bình luận


bottom of page