top of page

WODOCIĄGI I KANALIZACJE W DZIERŻONIOWIE ZDOBYŁY KOLEJNE MILIONY NA INWESTYCJE


Dzierżoniowski WIK zdobył kolejne miliony na inwestycje. Środki przeznaczone będą na nowe zadania w kończącym się pierwszym etapie jednej z największych na terenie naszego województwa tego typu inwestycji, w której uczestniczy Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce, Niemcza i Gmina Dzierżoniów.

- Wykonywane przez WIK inwestycje poprawią jakość wody, co zwiększy bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, zautomatyzują niemal wszystkie procesy technologiczne i pozytywnie wpłyną na środowisko. Kontekst środowiska jest niezwykle istotny, ponieważ dzięki najnowszym technologiom parametry środowiskowe będą dostosowane do bardzo restrykcyjnych przepisów UE. Dzięki temu unikniemy kar, jakie będą nakładane na gminy niespełniające wymogów – mówi Andrzej Bronowicki, prezes spółki realizującej projekt.

Równie ważną korzyścią dla mieszkańców jest kwestia wysokości cen, a jakość wody to przede wszystkim inwestycje, na które potrzebne są bardzo duże środki pieniężne (najlepiej zewnętrzne). W gminach, które zdecydowały się na jego współrealizację cena brutto 1m3 wody wynosi dziś 3,99 zł, a ścieków 3,96 zł. W Piławie Górnej (jedynej gminie z terenu naszego powiatu, która nie uczestniczy w projekcie) cena brutto 1m3 wody wynosi 4,60 zł, a ścieków 4,99 zł.      

- Zakres rzeczowy projektu realizowanego przez WiK w ramach pierwszego etapu będzie znów rozszerzony o kolejne zadania na kwotę 9 milionów złotych. W sierpniu ma zostać podpisany aneks do umowy o dofinansowanie. Całkowita kwota inwestycji realizowanych w pierwszym etapie wyniesie około 105 milinów – dodaje prezes WiK-u.

W ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Środowiska WiK ubiegał się również o dofinansowanie na przygotowanie dokumentacji technicznej o wartości prawie 2 milionów dla II etapu porządkownia gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin uczestniczących w projekcie. Spośród 129 złożonych wniosków pozytywny wynik weryfikacji formalnej i merytorycznej uzyskały 103. Wniosek WiK-u znalazł się na 18 miejscu listy rankingowej, uzyskując 36 na 40 możliwych punktów.                

Dzięki temu WiK otrzyma 85% dotacji unijnej na przygotowanie ww. dokumentacji.  Koszty inwestycji planowanych do realizacji w kolejnym etapie szacowne są na kwotę 50 milionów złotych, a dofinansowania na poziomie nie mniejszym niż 55%.

Źródło: UM Dzierżoniów

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page