XII Eko wyzwania - Konferencja ekologiczna dla przedsiębiorców i samorządów.

Aktualizacja: lip 30

Jak miasta wspierają mieszkańców i lokalny biznes

w kształtowaniu ekologicznych postaw?

Przed nami kolejna, dwunasta z cyklu, konferencja Eko Wyzwania, która powstała z myślą o tworzeniu platformy wymiany myśli, doświadczeń w szeroko rozumianej ekologii między biznesem, samorządem, nauką i organizacjami samorządowymi. Eko Wyzwania to prelekcje, debaty, panele dyskusyjne oraz networking.


Już 22 września br. bądźmy razem. Udział w konferencji jest bezpłatny dla zarejestrowanych uczestników.


W XII edycji konferencji gościem specjalnym będzie prof. Szymon Malinowski – bohater filmu „Można panikować” analityk, fizyk jądrowy, autor książek budzących ogromne zainteresowanie i traktujących o transformacji energetycznej i klimatycznej o globalnym zasięgu.


Zapraszamy na konferencję gości honorowych i ekspertów, m.in.:

 • Gabriela Tomik - Pełnomocnik MGMiŻŚ ds. współpracy z samorządami terytorialnymi w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych;

 • Sylwia Horska-Schwarz - Ekspert ds. renaturyzacji wód powierzchniowych i adaptacji do zmian klimatu,

 • Polski Związek Firm Deweloperskich oraz Wody Polskie;

 • dr Maciej Zathey - Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego;

 • Paweł Karpiński – przewodniczącym Komisji Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska Rady Miasta Wrocławia;

 • Jacek Sutryk – Prezydent Miasta Wrocławia;

 • Adam Zawada - Wiceprezydent Miasta Wrocławia; Departament Zrównoważonego Rozwoju;

 • Roman Szełemej – Prezydent Miasta Wałbrzycha;

 • Tadeusz Krzakowski – Prezydent Miasta Legnica;

 • Łukasz Kasztelowicz – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 • Przedstawicieli biznesu jako głos doradczy w zakresie poruszanych zagadnień i wyzwań.

Tematyka konferencji będzie odnosiła się do wątków, które poruszaliśmy przez ostatnie jedenaście edycji.

Podczas XII Eko wyzwań będą prezentować wiedzę opartą na analizie sytuacji obecnej, zagrożeniach ale i szansach, zmianach prawnych i wytycznych stawianych Polsce.


Przedstawimy zagadnienia dotyczące wsparcia dla ekologicznych pomysłów z ramienia samorządów, rządu i instytucji względem potrzeb zarówno mieszkańców gmin polskich jak i biznesu, dla którego rozwój i inwestycje ekologiczne stają się priorytetem.


Porozmawiamy z ekspertami o wsparciu dla mieszkańców i biznesu na inwestycje ekologiczne (budownictwo-termomodernizacja, OZE i ogrzewanie, gospodarka wodno-kanalizacyjna, GOZ). Poruszymy kwestie jakości powietrza, suszy i dostosowania miast do zmian klimatu w kontekście sytuacji klimatycznej - czy mamy szansę zapobiec katastrofie klimatycznej i nie panikować.


Wraz z gośćmi konferencji przeanalizujemy wyzwania i problemy ekologiczne, klimatyczne o zasięgu globalnym ale i tym dot. Polski w kontekście gospodarczym, przemysłowym (m.in. energetyka), gospodarki wodno-kanalizacyjnej, infrastruktury i budownictwa, mających wpływ na bieżący kryzys klimatyczny.


Zweryfikujemy wspólnie z ekspertami i gośćmi honorowymi działania podjęte przez rząd, samorządy, przedsiębiorców mające na celu radzenie sobie z konsekwencjami kryzysu klimatycznego i zapobieganie postępowaniu katastrofy klimatycznej.


Efektem Eko wyzwań są wnioski, określone płaszczyzny do współpracy dla największych problemów ekologicznych i sprecyzowane rozwiązania dla tychże wyzwań w odniesieniu do polskich realiów, które muszą być wdrażane w życie od zaraz. Poruszane obszary są, jak wiadomo, wyzwaniem dla mieszkańców i władz samorządowych Dolnego Śląska i jego stolicy oraz dla innych samorządów polskich.


XII Eko wyzwania zaplanowane są na 22 września ( wtorek ) 2020 r., w godzinach 10.00-15.00 w Hotelu Terminal przy ul. Rakietowej 33 we Wrocławiu.


Szczegóły na stronie http://www.ekowyzwania.pl oraz www.ekopraktyczni.pl

0 wyświetlenia

© 2020 Eko Praktyczni. Wszelkie prawa zastrzeżone.