top of page

ZIELONE WZGÓRZA ZAMIAST SKŁADOWISK ODPADÓW


Nieczynne składowiska odpadów pozostają wciąż groźne dla środowiska. Dolnośląscy samorządowcy realizują projekt, który pozwoli je zabezpieczyć... i upiększyć. Góry śmieci pokryją się zielenią i zostaną wytyczone na nich ścieżki edukacyjne.

We Wrocławiu na konferencji prasowej przedstawiono aktualne dane o zaawansowaniu nowych inwestycji. Rekultywacje zbyt mocno obciążyłyby budżety pojedynczych gmin, dlatego dobrym rozwiązaniem okazał się projekt „wielogminny”. - Samorząd województwa wraz z 9 gminami zainicjował projekt, którego operatorem jest Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa - wyjaśnia Aleksander Marek Skorupa, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Wrocławiu. Połączone siły samorządowców pozwoliły na otrzymanie ponad 14,5 mln złotych dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko na rekultywację składowisk. Cały projekt dotyczący składowisk o łącznej powierzchni ok. 21 ha jest wyceniany na ponad 19,6 mln złotych. - Prace na składowiskach odpadów komunalnych w Strzegomianach (gm. Sobótka) i w Sulikowie zostały już zakończone - mówi Małgorzata Jarzynka, prezes zarządu DIS - Trwają intensywne prace rekultywacyjne na pozostałych siedmiu gminnych składowiskach. Jakie jest zaawansowanie tych inwestycji? W Polanicy-Zdrój i Ziębicach wykonano już praktycznie wszystkie zaplanowane prace. Około 88 proc. to wynik Przemkowa. Dobry rezultat ma także składowisko w Jędrzychowicach w gm. Zgorzelec - wykonano tam ok. 80 proc. z zaplanowanych inwestycji. Wyniki rekultywacji na pozostałych składowiskach to: Sulęcin gm. Siechnice (ok. 75 proc.); Stróża gm. Mietków (ok. 58 proc.) i Bystrzyca Kłodzka (18 proc.). Prace rekultywacyjne polegają na uporządkowaniu skarp i wierzchowiny składowisk, zapewnieniu odgazowania złoża, uszczelnieniu przed migracją wód opadowych, wykonaniu warstwy odwadniającej oraz okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) wraz z nasadzeniami roślinności. To bardzo potrzebne prace, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców i środowiska. Oto kilka z przykładów lokalizacji składowisk. Hałdy śmieci w Polanicy Zdroju nie dość, że psują krajobraz uzdrowiska, to znajdują się w pobliżu rzeki Bystrzycy Dusznickiej. Spływające ze składowiska substancje mogą być niebezpieczne dla środowiska. Uzdrowisko Bystrzyca Kłodzka ma wysypisko usytuowane w strefie ochronnej zbiornika wód podziemnych Śnieżnik–Góry Bialskie. Góra śmieci w Jędrzychowicach jest położona zaledwie kilkadziesiąt metrów od Nysy Łużyckiej. To także niebezpieczna dla środowiska lokalizacja. - Równolegle prowadzona jest kampania edukacyjna, której celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców – mówi Małgorzata Jarzynka – Ukierunkowana jest na działania ograniczające powstawanie odpadów, ponowne ich użycie oraz metody przywracające im wartość. W ramach kampanii, oprócz systematycznej edukacji na stronie www i profilu Facebook, zaplanowano przedstawienia dla dzieci z eko-drużyną w roli głównej; konkurs plastyczny „Drugie życie śmieci”; „Igrzyska Gmin” - m.in.: test wiedzy o ekologii i rekultywacji, konkurs na najlepszy film o tematyce ekologicznej oraz gra terenowa oraz „Eko-książeczkę” dla dzieci. Projekt rekultywacji 9 dolnośląskich składowisk ma szansę stać się zadaniem, na którym wzorować się będą kolejne gminy. Finalizacja projektu jest zaplanowana na koniec 2015 roku. - W nowej perspektywie 2014-2020 kolejne samorządy wraz z DIS-em planują uporządkować inne nieczynne składowiska odpadów -zapowiada Aleksander Marek Skorupa. Zadanie Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej nie jest jedynym, które otrzymało unijne wsparcie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu obsługuje na Dolnym Śląsku 50 projektów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Ich łączna wartość wynosi ponad miliard złotych. Unijne dofinansowanie wynosi około 0,5 mld zł. Zakończono już budowę ponad 350 km kanalizacji. Wybudowano i zmodernizowano 9 oczyszczalni ścieków. WFOŚiGW we Wrocławiu jest aktywnym partnerem dolnośląskich beneficjentów, którym zapewnia nie tylko finansowe, ale także merytoryczne wsparcie. WFOŚiGW we Wrocławiu m.in. ocenia złożone wnioski, zawiera umowy, rozlicza i nadzoruje realizację inwestycji i przekazuje środki unijne.

Źródło: WFOŚiGW we Wrocławiu

Fot. Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page