top of page

BIOGAZOWNIE W MINISTERSTWIE ENERGETYKI


Sytuacja sektora biogazowni rolniczych w Polsce to główny temat konferencji „Biogazownie – sposób na energetykę rozproszoną”, która miała miejsce 2 marca.

Minister Piotrowski podkreślił, że Polska dostrzega problemy branży biogazowej, a jednym z działań w tym zakresie było odroczenie o 6 miesięcy wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. – Pozwoli to na przeprowadzenie dodatkowej oceny skutków regulacji i wprowadzenie mechanizmów umożliwiających unikniecie upadłości obecnie funkcjonujących biogazowni rolniczych oraz wsparcie ich dalszego rozwoju – powiedział.

Podsekretarz stanu w ME zaznaczył również, że prowadzone w Ministerstwie Energii prace legislacyjne mają wprowadzić nową koncepcję odnoszącą się do technologii OZE. – Wpłynie ona na promowanie przedsiębiorczego i społecznego podejścia w grupach ludności zamieszkujących tereny wiejskie. W koncepcji tej znajdzie się również miejsce dla branży biogazowej – dodał.

W konferencji współorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii z przedstawicielami branży biogazu rolniczego udział wzięli również Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Paweł Sałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej.

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page